Site Overlay

Staten Island stadsdelar

innanför gränserna för landets största stad, New York, hittar du Borough of Staten Island. Den består av 59 kvadrat miles av mark, och är hem för nästan 500,000 invånare.

Dagens Staten Island består av ett brett utbud av samhällen och stadsdelar. Geografiskt är stadsdelarna indelade i tre separata men distinkta områden; North Shore, Mid-Island och South Shore.,

Staten Island är kanske stadsdelen i New York som mest liknar en förort, inte bara på grund av dess avstånd från staden, men också för att det är den minst tätbefolkade. Eftersom Staten Islands befolkning är den minsta, kan det tyckas att den yttre observatören är liten i området. I själva verket, om det var en stad, Staten Island skulle vara den 16: e största i landet.

sitter vid mynningen av Hudson River, Staten Island är den sydligaste punkten i New York State, och är en av de mest strategiskt placerade militära punkter i New York och New England., Mot bakgrund av detta är Staten Islands historia ganska stor, särskilt under revolutionskriget. Staten Islands färgstarka historia hjälper till att forma stadsdelen vi nu kallar hem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *