Site Overlay

Skorstensfoder


1. Ofodrade skorstenar kan orsaka husbränder eller kolmonoxidförgiftning

ofodrad spis skorstenar kommer att dra dåligt eftersom, utan en skorsten rökkanal liner, avgaser och kreosot snabbt skulle svalna, och röken skulle inte utveckla en stark utkast eller flöde. Ofodrad tegel skorstenar också skulle tillåta värmeförlust till intilliggande hem. Denna tidiga skorsten design möjliggjorde en brandrisk som anses osäkra eftersom det är frånvarande skorsten säkerhet överväganden.,

omkring 1900 blev rökpannor i skorstenskonstruktion tillgängliga för hembyggare. Men deras användning blev inte en vanlig standard i Kansas City construction förrän efter andra världskriget. Vid den tiden, dessa rökkanalen plattor var toppmoderna skorsten design och var förebådade som en livräddare. Eftersom rökkanalen liners hjälpa ”hålla elden i dess ställe” färre hem lidit förlust för brand. En annan stor bieffekt var att minska kolmonoxidförgiftning (från felaktiga fluor som tillåter giftiga ångor i hemmet).

2., Sprickor och luckor i lera Liners förlorar effektivitet

lera skorsten liners pågår 100 år gammal i Kansas City Metro, och som sådan, de har förlorat mycket av sin effektivitet i att hålla liv och egendom säker. Luckor i murbruk lederna och sprickor i rökkanalen plattor börjar vanligtvis ca 15 år efter konstruktion. Små sprickor kan ses ännu tidigare om skorstenen inte gynnades av ett skorstenslock tidigt på grund av regnosion.

en rostfri liner har en större tolerans mot termisk expansion. Som skyddar hemmet från tidigare problem med lerplattor., Tidigare, om en rökkanal brand inträffade i eldstaden skorstenens lera liner, då det skulle förstöra kakel och murverk, vilket gör att skorstenen eld för att nå genom skorstenen väggen, vilket leder till ett hem brand.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *