Site Overlay

En ny experimentell metod för att bestämma Henrys Lagkonstant för en flyktig organisk förening adsorberad i jord

Abstrakt detta dokument presenterar en ny mekanisk metod för att bestämma Henrys lagkonstant (HLC) av en flyktig organisk förening (VOC). Denna metod är en förlängning av den föreslagna Ouoba et al. (2010) för att bestämmaFortsätt läsaEn ny experimentell metod för att bestämma Henrys Lagkonstant för en flyktig organisk förening adsorberad i jord

tragedi

Definition av tragedi i litterära termer är Tragedi En form av drama där det finns en visning av mänskligt lidande och ofta katarsis för publiken. Tragedi, som vi känner till det i västerländsk kultur, harFortsätt läsatragedi