Site Overlay

Acetylenformel (Svenska)

acetylen eller etyn är en organisk kemisk förening av en alkylgrupp. Det är den enklaste alkyne och kolväte. Deras breda användning är som bränsle och kemisk byggsten. Dessutom är det i sin renaste form instabilt, varför det vanligtvis hanteras som en lösning. På grund av föroreningar har den kommersiella acetylen en slående lukt. Edmund Davy upptäckte det 1836, som identifierade det som en”ny förgasare av väte”., Senare återupptäckte den franska kemisten Marcellin Berthelot den 1860 och myntade namnet acétylène. Lär dig acetylenformeln här.

Acetylenformel och struktur

dess kemiska formel är C2H2, och den utökade formeln är ch. Den molära massan av acetylen är 26.04 g / mol-1. Dessutom är denna molekyl den enklaste alkynen, som är en funktionell grupp som forskare karakteriserar genom att ha trippelbindningar.

dess molekyler är linjära (180 grader), följaktligen med dess kolatomer hybridiserade sp., Dessutom har både kolet 2 sp-orbitaler, varav en binds till väte och den andra för kolen enkel bindning, medan trippelbindningen, som är 2 Π-bindningar, som bildar mellan de fyra orbitalerna P utan hybridisering som är ortogonal mot det linjära systemet. I den gemensamma representationen som används för organiska molekyler kan dess kemiska struktur representeras enligt nedan:

Acetylenformel

Acetylenförekomst

i naturen kan vi hitta den speciellt upplöst i vatten. Vissa bakterier använder den som huvudkälla för att producera acetaldehyd., Vi kan också hitta den i naturgas och i oljekällor tillsammans med råolja och andra gaser. Dessutom är det också en del av en del solplanets atmosfär.

Acetylenberedning

generellt kan vi hitta den i naturgas och oljekällor gaser. Men vi kan också producera det genom förbränning eller elektrisk ljusbåge av kolväten som metan och etan eller till och med från råoljan. Dessutom resulterar denna process i en blandning av gaser, så att acetylen nödvändigtvis separeras från den kemiska industriprocessen.,

dessutom kräver produktionen av kalciumkarbid extremt höga temperaturer, ~2000 °C, vilket gör det nödvändigt att använda en ljusbågsugn.

acetylen fysikaliska egenskaper

det är en färglös gas som har en vitlökliknande lukt men dess renaste form är luktfri. Vi löser upp det i aceton för att skicka. Smältpunkten (mer korrekt trippelpunkt på grund av jämvikten mellan de tre faserna) och sublimering (processen att omvandla fast till gas och vice versa utan att gå igenom flytande tillstånd) punkter är -80,7 oC respektive -84,7 oC.,

densiteten av acetylen är 1,097 g / mL-1. Du kan lätt antända en sotig flamma. Acetylen är emellertid blandbar i vatten, aceton, kloroform och bensen. Det är också något lösligt i etanol.

acetylen kemiska egenskaper

det är en högreaktiv kemisk förening på grund av dess Π-elektroner i c-c-trippelbindningen, det är därför acetylen är en lysande nukleofil. Därför, det kan drabbas av en mängd olika reaktioner för att erhålla kommersiella produkter, såsom acetylid, akrylsyra, en vinylförening, och alkohol., Vi kan använda den för att erhålla organometalliska föreningar när de reagerar med metall som koppar.

acetylen använder

industrier använder det i stor utsträckning i svetsprocesserna på grund av den höga temperaturen hos acetylenflammor (3300oC). Vissa mindre utvecklade länder använder denna flamma som glödlampa. Dessutom kan det också ge intermediärer som eten mycket användning är i produktionen av polypropen av plastindustrin.

hälso-och säkerhetsrisker

det är lättare än luft och det är bara giftigt när det produceras med metoder som kan lämna andra kemiska föreningar som föroreningar., Dessutom antänds det lätt med en sotig flamma. Dessutom bör det inte lagras tillsammans med oxidationsmedel. Viktigast exploderar den när den utsätts för eld eller värme.

löst exempel för dig

fråga: hur man förbereder acetylen genom hydrolys?

lösning: vi kan framställa acetylen genom hydrolys av kalciumkarbid:

CaC2 + 2H2O → ca(OH)2 + C2H2

dela med vänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *