Site Overlay

varför adductor magnus muscle är stor: funktionen baserad på muskelmorfologi i kadaver

syftet med denna studie var att undersöka adductor magnus anatomiska egenskaper genom en detaljerad klassificering och att hypotesera dess funktion och storlek för att samla tillräckligt med information om morfologi. Tio kadaveriska exemplar av adduktorn magnus användes., Muskeln separerades i fyra portios (AM1-AM4) baserat på kurserna hos motsvarande perforeringsartärer, och dess volym, muskellängd, muskelfiberlängd och fysiologisk tvärsnittsarea bedömdes. De arkitektoniska egenskaperna hos dessa fyra delar av adduktorn magnus klassificerades sedan med hjälp av huvudkomponentanalys. Resultaten ledde oss till att avgränsa den mest proximala delen av adduktorn magnus (AM1) från de återstående delarna (AM2, AM3 och AM4)., Klassificering av adductor magnus när det gäller arkitektoniska egenskaper skilde sig från den mer traditionella anatomiska distinktionen. AM2, AM3 och AM4, som har längre muskelfiberlängder än AM1, verkar vara utformade som förskjutare för att flytta låret genom ett stort rörelseområde. AM1 verkar istället vara orienterad huvudsakligen mot stabilisering av höftledet. Den stora massan av adductor magnus bör därför betraktas som ett komplex av funktionellt differentierbara muskeldelar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *