Site Overlay

SQL Server DECIMAL datatyp

använd SQL Server DECIMAL datatyp för att definiera kolumner som har fast precision och skala. Till skillnad från FLOAT har DECIMAL datatyp fasta decimaler. Använd DECIMALDATATYP och numeriska datatypssökord omväxlande för att definiera typen.

DECIMAL(precision, scale) 

vid definiering ger DECIMALDATATYPEN både precision och skala.

precisionen definierar det totala antalet decimaler för att lagra inom numret. Detta inkluderar siffror till vänster och höger om decimalen.,

skalan definierar det totala antalet decimaler till höger om decimalen. Skalan är ett värde mellan 0 och precision.

subtrahera skala från precision för att hitta antalet siffror till vänster om decimalpunkten.

SQL SERVER DECIMAL datatyp exempel

förvirrad? Kolla in det här diagrammet, det hjälper!

som du ser definierar DECIMAL(10,4) ett tal som innehåller totalt tio siffror, med fyra till höger om decimalen. Det följer att det finns sex till vänster.,

exempel med DECIMAL

låt oss titta på ett exempel med SQL Server DECIMAL datatyp inom produktionen.Produktbord. Vi arbetar med viktkolonnen.

Observera att dess typ är DECIMAL(8,2), vilket innebär att det finns två decimaler inom totalt åtta siffror. Den kan lagra detta nummer: 123456.21, men inte 7654321.12

du frågar den här typen som alla andra numeriska fält. Här är hur:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *