Site Overlay

ReviewZinc oxidpartiklar: syntes, egenskaper och applikationer

Zinkoxidpulver har traditionellt använts som ett vitt pigment och som tillsats till gummi. Även om det i stor utsträckning har förskjutits som ett pigment i färger, är dess användning i gummi fortfarande mycket viktigt. Den myriad av andra praktiska användningsområden för ZnO förbises emellertid ibland, och recensioner i den senaste vetenskapliga litteraturen tenderar att betona högteknologiska applikationer som ännu inte har någon kommersiell verklighet., På samma sätt, medan några av de lågvolymsprocesser som används för att tillverka ZnO nanostrukturer har varit väl täckta i litteraturen, har det rapporterats mycket mindre om tonnage kemiska tekniska processer genom vilka de flesta ZnO faktiskt görs. Mångfalden av processer genom vilka ZnO kan produceras är en potentiell förvirringskälla, men den använda processen har ett stort inflytande på oxidens egenskaper och därmed på dess lämplighet för olika applikationer., Här ger vi en modern granskning och analys av tillverkningen av ZnO, och dess egenskaper, applikationer och framtidsutsikter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *