Site Overlay

Gratis drog Rehab Centers nära mig

för de individer som saknar sjukförsäkring och inte kan betala kostnaderna för missbruksbehandling, finns det möjlighet att söka tjänster genom ett gratis missbruksbehandling program. Gratis rehab-program tillhandahålls till berättigade kunder utan kostnad och erbjuds vanligtvis på olika statligt finansierade sjukhus och Rehabcenter, ideella rehab-anläggningar och Rehabcenter som drivs av trosbaserade organisationer.

Hur kan jag få försäkring?

om du inte har försäkring finns det alternativ för dig att få täckning., Om du är nyförsäkrad eller inte är säker på om dina förmåner täcker kostnaden för behandlingen, kan du omedelbart verifiera din försäkringsskydd med hjälp av vårt onlineformulär.

Enligt en ny rapport från Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) behövde över 21 miljoner individer missbruksbehandling 2018.1 tyvärr fick endast 1 av 9 personer i behov av missbruksbehandling faktiskt behandling vid en rehab-anläggning.

en av de vanligaste hindren för rehab är kostnaden., Nästan 1 av 3 personer som behövde men inte fick missbruksbehandling rapporterade brist på hälso-och sjukvård eller inte kunde ha råd med kostnaden för rehab.1 Många av dessa individer skulle dra nytta av gratis rehab-tjänster.

Video: Hur hittar jag en gratis Rehab: Vanliga frågor om Rehab

Vad är gratis Rehabcenter?

fria drog-och alkoholrehabcentraler är avsedda att hjälpa personer med missbruksproblem som inte har möjlighet att betala för missbruksbehandling., Dessa Rehabcenter erbjuder en mängd olika behandling och tjänster, allt från avgiftning till långsiktig bostadsvård.

finansieringskällorna för gratis rehab centers varierar och kan omfatta välgörenhetsdonationer, privata donationer och statliga bidrag. Det finns också vissa organisationer som beviljar stipendier till personer som inte har råd med kostnaden för rehab, så att de kan få behandling på privatägda rehab centers.

gratis Rehab-Program: vilka är de olika typerna?,

ideella rehabiliteringsanläggningar

det finns många ideella organisationer som antingen Driver behandlingscentraler eller tillhandahåller finansiering till Centra som erbjuder gratis drogrehabprogram för dem som behöver det. Dessa ideella organisationer ger också stöd till personer som lever med missbruk, ökar medvetenheten och förespråkar stödjande lagstiftning.

många ideella organisationer fokuserar på att tillhandahålla behandling och återhämtningstjänster till specifika missgynnade populationer., Några av dessa organisationer inkluderar:

 • Amy Winehouse Foundation, en välgörenhetsorganisation som direkt finansierar ett återhämtningshus för unga kvinnor, i åldern 18-30, som övervinner missbruk.
 • Gearing Up, en samhällsorganisation som erbjuder råd och uppmuntran till kvinnor som kämpar med missbruk genom gruppstödprogram som är centrerade kring cykling. Denna organisation driver också en anläggning som ger evidensbaserade beteendeterapier för kvinnor som bekämpar drog-och alkoholberoende, hushållsmissbruk och fängelse.,
 • att skriva kärlek på hennes armar (TWLOHA), en privat, ideell organisation dedikerad till att ge hjälp till människor som kämpar med missbruk, depression, självskada och självmordstankar. Sedan det skapades 2007 har TWLOHA höjt miljontals dollar för att direkt finansiera behandlings-och återhämtningsprogram.
 • Phoenix House, en stiftelse som driver mer än 130 drog-och alkoholbehandlingscenter över 10 stater. Denna ideella organisation driver främst sjukhusvård men erbjuder också poliklinisk vård och nyktert boende för dem som är i övergång.,
 • Rosecrance, en stor ideell organisation som driver behandlingscenter som tillhandahåller inpatient-och polikliniska missbrukstjänster för vuxna, tonåringar och barn.

trosbaserad drog-och Alkoholrehab

flera trosbaserade organisationer erbjuder gratis drog-och alkoholrehab som är centrerad kring tro, och många program kräver inte deltagare att prenumerera på några specifika religiösa övertygelser. Inom denna typ av rehab-program söker individer som kämpar med missbruk vägledning från en högre kraft för att hjälpa dem att hålla sig starka under sin resa till återhämtning.,

några av de mest kända missbruksbehandlingsprogrammen för missbrukare med en stark religiös tankegång är anonyma alkoholister (AA) och anonyma narkotika (NA).,ams bygger på ett 12-stegs tillvägagångssätt som inkluderar:2

 • erkänna att du är maktlös
 • acceptera att endast en högre makt kan hjälpa dig
 • vända din vilja och ditt liv till Gud
 • göra en moralisk inventering
 • erkänna dina fel
 • vara redo att låta Gud ta bort dina brister
 • gör ändringar till dem du har skadat
 • förbättra ditt medvetna kontakt med Gud genom bön och meditation
 • sprida ordet

Frälsningsarmén driver ett av de största trosbaserade missbruksbehandlingsprogrammen i USA., Denna trosbaserade organisation tillhandahåller för närvarande andlighetsbaserade bostadsalkohol-och drogrehabiliteringsprogram på 119 vuxna rehabiliteringscenter i hela landet.3 Dessa fria program ger rum och styrelse, grupp och individuell rådgivning, andlig riktning, sysselsättning och utveckling av livskunskaper.

statligt finansierade Rehab Program

det finns många statligt finansierade rehab program som är tillgängliga för individer gratis., Dessa inkluderar program som erbjuds på statligt finansierade rehab centers och den federala regeringen-finansierade anläggningar, såsom sjukhus och behandlingshem som drivs av Department of Veteran Affairs (VA).

SAMHSA ger också bidrag till offentliga och privata icke-vinstdrivande rehab-anläggningar för att direkt täcka kostnaderna för rehab för dem som inte har råd med alkohol och drogbehandling.

vem kvalificerar sig för Gratis Rehab?

behandlingscentra som drivs av ideella organisationer kommer ofta att ge betalningshjälp för dem som behöver tjänster., Flera ideella organisationer erbjuder gratis behandling på sina egna Rehabcenter eller på privata anläggningar genom stipendier. Många religiösa organisationer erbjuder också betalningshjälp till individer som kvalificerar sig, och flera religiösa organisationer erbjuder trosbaserad drog-och alkoholrehab gratis som en del av sina ministerietjänster.

de flesta statligt finansierade rehab program har strikta krav för stödberättigande. Om du ansöker om dessa program, kommer du sannolikt att krävas för att visa bevis på amerikanskt medborgarskap, inkomst, brist på adekvat försäkring och statlig bosättning.,

Veterans alkohol och narkotikamissbruk rehabiliteringsprogram är endast tillgängliga för berättigade veteraner som får vård från VA-systemet.4 dessa gratis missbruksbehandlingsprogram inkluderar olika tjänster som avgiftning, rehabilitering och psykiatrisk vård.

fördelar och nackdelar med fria Rehabcentraler

fördelar med fritt Läkemedelsrehabcenter

den största fördelen med fria rehabcentraler är priset på behandlingen., Eftersom dessa anläggningar tillhandahåller drog-och alkoholrehab gratis, kan personer som annars inte skulle ha råd med rehab få den behandling och det stöd de behöver för att ta itu med sitt missbruk. Gratis Rehabcenter administrerar också tjänster i en kontrollerad miljö som utesluter programdeltagare från omvärlden, en viktig funktion som garanterar säkerhet och främjar återhämtning.

möjligheten att delta i program som drivs av kompetenta, medkännande och välutbildade proffs är en annan fördel med fria Rehabcenter., För det mesta kan du förvänta dig att den erfarna personalen på free rehab centers ger kvalitetsvård med beprövade tekniker och evidensbaserade beteendeterapier.

nackdelar med fri Rehab

även om fri rehab är en ovärderlig resurs för många människor som kämpar med missbruk, finns det vissa nackdelar med dessa program, särskilt jämfört med behandling och tjänster som är tillgängliga via betalda rehab centra.

på grund av begränsade budgetar och brist på resurser tvingas många fria Rehabcenter att använda föråldrad utrustning och anläggningar., Gratis rehab centers kanske inte använder den senaste tekniken inom missbruksvetenskap utan istället använder äldre, beprövade metoder som kanske inte är lika effektiva som de nyaste terapierna som finns tillgängliga vid mer aktuella privata anläggningar.

många fria Rehabcenter är överväldigade av efterfrågan på sina program. Som ett resultat är de flesta fria rehabcentraler nästan alltid verksamma med full kapacitet.

väntelistor är en stor nackdel med gratis rehabiliteringsprogram., Studier har visat att personer som går in i missbruksbehandling efter att ha varit på en väntelista har sämre behandlingsresultat jämfört med personer som får behandling omedelbart.5 en fördröjd start på behandlingen kan också leda till en allvarligare missbruk och en ökad risk för medicinska problem som överdosering.

en annan nackdel med fri rehab är bristen på behandlingsalternativ och bekvämligheter som finns tillgängliga. Även om kostnadsfördelen är oöverträffad, ger dessa program vanligtvis bare-bones behandling med endast de mest grundläggande tjänsterna., Detta är särskilt tydligt när man betänker de anpassningsbara behandlingar planer, moderna faciliteter och stort utbud av lyxhotell som bekvämligheter som finns på många privata rehab centra.

hur man registrerar sig i ett fritt Läkemedelsrehabcenter

det första steget är att hitta ett fritt läkemedelsrehabiliteringscenter. Lyckligtvis finns det många resurser som kan vägleda din forskning och hjälpa dig att hitta ett gratis Rehabcenter. Dessa inkluderar:

 • Beteendemässiga Behandling Locator., Detta verktyg som tillhandahålls av SAMHSA kan du hitta närliggande missbruksbehandling centra som erbjuder inkomstbaserade avgifter, lägre priser, eller betalning bistånd. Du kan också nå ut till privata Rehabcenter i området och fråga om tillgången på stipendieprogram och glidskala avgifter.
 • Single State Agencies (ssa) för Ämnesanvändningstjänster. Denna katalog ger kontaktinformation för de statliga myndigheter som samordnar leverans av missbruksbehandling till personer som är oförsäkrade eller har låga inkomster., Ring din statliga byrå och fråga om några statligt finansierade rehab centers där du kan vara kvalificerad att få behandling.
 • lokala kyrkor och andra trosbaserade organisationer. Kontakta dessa organisationer för att ta reda på om de tillhandahåller några gratis rehab-program.

När du har hittat ett lämpligt Rehabcenter, Ring programhanteraren och bekräfta alla behörighetskriterier. Slutligen samla alla dokument (till exempel de som kontrollerar inkomst, försäkring och bostad) som du behöver för att slutföra din registrering.

Drugabuse.,com är ett dotterbolag till American Addiction Centers (AAC) och en ledande leverantör inom drog-och alkoholberoende behandling. AAC accepterar många försäkringsplaner och kan arbeta med dig på en hanterbar betalningsplan. Använd gratis och konfidentiell försäkring checker nedan för att se om din sjukförsäkring täcker kostnaden för behandlingen. Du kan också ringa oss 24/7 för att diskutera dina behandlingsalternativ 1-888-744-0069 som svarar?

alternativa alternativ för någon som inte har råd med behandling?,

det finns andra resurser tillgängliga för personer som vill bli rena men inte har råd med kostnaden för behandlingen.

betalningsplaner

många Rehabcenter kommer att arbeta med kunder för att skapa en personlig betalningsplan som kan innehålla alternativ som glidvågar, betalningshjälp eller privat finansiering.

kliniska prövningar

ett annat alternativ är att överväga deltagande i en klinisk studie. Den kliniska Prövningsdatabasen, en resurs som tillhandahålls av USA, National Library of Medicine, innehåller en omfattande lista över privat och offentligt finansierade kliniska studier utförda runt om i världen. Denna databas kan användas för att hitta kliniska studier i läkemedelsrehabilitering som för närvarande accepterar deltagare. Förutom att vara försedd med all behandling utan kostnad, kan du också kompenseras för din tid och deltagande.

Online Rehab

online rehab är ett annat behandlingsalternativ för personer som inte kan täcka kostnaderna för traditionell rehab., Avgifterna är vanligtvis lägre än de traditionella rehab program och kan variera beroende på detaljerna i programmet. Reducerade avgifter finns också tillgängliga via de flesta företag från fall till fall. Dessa program erbjuder bekväm schemaläggning och privat missbruksbehandling via internet, och de flesta inkluderar tjänster som enskilda och gruppsessioner som leds av addiction rådgivare, peer support, och verktyg för återhämtning. Även om denna form av rehab kan vara effektiv, kommer det bara att vara till nytta för individer med disciplin och beslutsamhet, eftersom dessa program är självadministrerade.,

folk frågar också

jag är på skyddstillsyn; vilka rehabs är gratis?

i de flesta fall är svaranden ansvarig för rättegångskostnaderna. Domstolen kommer aldrig att behöva betala för någons missbruksbehandling. Centra som inrättas för domstolsbeställd rehab tillhandahåller vanligtvis tjänster baserade på glidskala. Om den person som söker behandling har ingen inkomst, de kommer sannolikt inte att behöva betala några avgifter för deras behandling.,

ytterligare resurser på sjukförsäkringsleverantörer och täckningsnivåer

besök länkarna nedan för att ta reda på mer om dina sjukförsäkringsnivåer, Hur får du ditt försäkringsbolag att betala för drog-och alkoholrehab och hur du betalar om du inte har försäkring.,

 • Blue Cross Blue Shield
 • Aetna
 • Humana
 • Kaiser Permanente
 • Ciga
 • Rehab försäkringstäckning
 • Rehab utan försäkring

ytterligare resurser på drog-och alkohol Rehab

om du letar efter en viss typ av rehab behandling, ämnesrelaterad information eller ytterligare guider, nedan är några av våra populär och rekommenderad.,

 • narkotikamissbruk hotline nummer
 • alkoholberoende hotline nummer
 • detox centra nära mig
 • avgiftning från droger hemma
 • gratis drog Rehab centra nära mig
 • hur man hjälper en narkoman
 • statligt finansierade Rehab centra nära mig

källor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *