Site Overlay

B. F. Skinners beteendeteori

abstrakt

Skinners Beteendeteori uppvisar egenskaperna hos sofistikerade teorier i sina tre metafunktioner av filosofiska stiftelser, experimentella operationer och tekniska tillämpningar., Av dess flera filosofiska grundvalar (eller referensramar) är de primära: (a) Ingen agent bildar en kvalitativ kärna av sin analys av beteendehändelser, istället är analysen en kvantitativ en av beteendeegenskaper och deras kontingenta relationer med varandra och andra händelser; och (B) beteendehändelser måste tolkas inom sitt eget dimensionella analyssystem, och deras analys är inte standard för den förklarande ramen för en annan vetenskapsklass., De experimentella operationerna ger de data som stöder principer förankrade i laboratorieanalysen av den tvåsiktiga beredskapsförbindelsen – operanten. Laboratoriearbetet börjar med konsekvenserna av urval, en postcedent impuls och i kombination med andra variabler, inklusive antecedent, undersöker ytterligare beredskapsförbindelser baserade på operanten. Specifika tekniska tillämpningar är härledda från laboratoriearbetet av experimentella operationer sammanslagna med teorins tolkningsramar. Dessa tekniska tillämpningar är stora., Deras sociala fördelar har varit enorma. Skinners Beteendeteori inledde en ny och revolutionerande beteendevetenskap baserad på kvantifiering av handlingsegenskaper i kombination med mekanismen för beredskaps val.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *