Site Overlay

6.9: väte-och alkalimetaller

en närmare titt

även om alla Grupp 1-element delar vissa egenskaper, som att vara mycket reaktiva, är de inte lika på alla sätt. Tre olika Grupp 1-element beskrivs mer detaljerat nedan. Lägg märke till hur de skiljer sig från varandra.

figur \(\PageIndex{5}\): kalium är en mjuk, silvermetall som antänds explosivt i vatten., Det förlorar lätt sin en valenselektron för att bilda positiva kaliumjoner \(\left (\ce{k^+} \ right)\), som behövs av alla levande celler. Kalium är så viktigt för växter att det finns i nästan alla gödningsmedel, som den som visas här. Kalium är rikligt i jordskorpan i mineraler som fältspat.
figur \(\PageIndex{6}\): Francium har en av de största, tyngsta atomerna av alla element., Dess en valenselektron är långt borta från kärnan, som du kan se i atommodellen ovan, så den avlägsnas lätt från atomen. Francium är radioaktivt och sönderfaller snabbt för att bilda andra element som radium. Det är därför francium är extremt sällsynt i naturen. Mindre än ett uns av francium är närvarande på jorden vid varje given tidpunkt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *