Site Overlay

Dype farvann i Polhavet: opprinnelse og sirkulasjon

Oden 91 Ekspedisjonen har gitt et datasett som gjør det mulig å utlede mer detaljerte ideer om opprinnelsen og spredningen av farvann i Polhavet., De tre mulige kilder for dypt vann i Polhavet er: (1) tetthet renner nedover kontinentalskråningen utløst av saltlake forbedret vannet dannet på sokkel, men består hovedsakelig av vann innblanda fra Atlanterhavet og mellomliggende lag; (2) innstrømning av Atlantisk Vann over Barentshavet sokkel som har opplevd en tetthet øke med kjøling og frysing i at sea, og deretter vasker med lite entrainment ned St Anna Gjennom i dype lag av Polhavet; og (3) tilsig av norskehavet Dypt Vann gjennom framstredet., Av disse tre kilder, først ser ut til å bidra mest til Polhavet dypt vann og i den tredje minst. Den Eurasiske Bassenget kommuniserer med det Kanadiske Bassenget gjennom en grense strøm som går inn i det Kanadiske Bassenget nord for Sibir og etterlater det nord for Grønland. Det faktum at både temperatur og saltholdighet er høyere i det Kanadiske Bassenget enn i den Eurasiske Bassenget på nivåene over, så vel som under karmen dybde av Lomonosov-Ryggen indikerer at skråningen konveksjon er aktiv i det Kanadiske Bassenget., De dypeste lagene har konstant saltholdighet, men viser en svak temperatur reduksjon mot bunnen. Dette tyder på at disse lagene av det Kanadiske Bassenget er ikke først og fremst fornyet ved konveksjon nedover kontinentalskråningen, men ved et utslipp i løpet av Eurasiske Bassenget Dypt Vann over den sentrale delen av Lomonosov-Ryggen. En modell som inkorporerer tetthet flyter utløst av høyt saltinnhold hylle vann og vann som flommer over av Lomonosov-Ryggen flom den Eurasiske Bassenget er brukt for å gjenskape den observerte profiler av det Kanadiske Bassenget og til å etablere den relative betydningen av disse to kildene., Ved inkorporering av I4C profiler inn i modellen, estimater av exchange priser vann i disse lagene kan gjøres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *