Site Overlay

djupa vatten i Arktis: ursprung och cirkulation

Oden 91 Expeditionen har lämnat en datauppsättning som gör det möjligt att härleda mer detaljerade idéer om ursprung och cirkulation av vatten i Arktis., De tre möjliga källorna till Arktis djupa vatten är: (1) densiteten strömmar nerför kontinentalbacken som utlöses av saltlakeförstärkta vatten som bildas på kontinentalhyllorna men som huvudsakligen består av vatten som är förankrade från Atlanten och mellanlagren. (2) inflödet av Atlantvatten över Barents havshylla som har upplevt en täthetsökning genom kylning och frysning i det havet och sedan sjunker med liten inflöde nerför St Anna tråg i djupa lager i Arktis. (3) inflödet av Norska havet djupt vatten genom Fram Strait., Av dessa tre källor verkar den första bidra mest till Arktis djupa vatten och den tredje minst. Den eurasiska bassängen kommunicerar med den kanadensiska bassängen genom en gränsström som går in i den kanadensiska bassängen norr om Sibirien och lämnar den norr om Grönland. Det faktum att både temperaturen och salthalten är högre i det kanadensiska bassängen än i det eurasiska bassängen vid nivåer över såväl som under tröskeldjupet på Lomonosov-åsen indikerar att lutnings konvektion är aktiv i det kanadensiska bassängen., De djupaste skikten har konstant salthalt, men visar en svag temperaturminskning mot botten. Detta tyder på att dessa lager av den kanadensiska bassängen inte i första hand förnyas genom konvektion ner den kontinentala sluttningen utan genom ett spill över av eurasiska bassängen djupt vatten över den centrala delen av Lomonosov åsen. En modell som innehåller täthetsflöden som utlöses av hög salthalt hyllvatten och vatten som överflödar Lomonosov Ridge flom den eurasiska bassängen appliceras för att reproducera de observerade profilerna i den kanadensiska bassängen och för att fastställa den relativa betydelsen av dessa två källor., Genom att integrera I4C-profiler i modellen kan man göra uppskattningar av vattenväxelkurserna i dessa lager.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *