Site Overlay

Wat is Strafrecht?

het gebied van het strafrecht betreft in de eerste plaats degenen die worden beschuldigd van of veroordeeld voor het plegen van een misdrijf. Strafrecht is een complex systeem van wetten (meestal genoemd statuten en verordeningen) en procedures (zoals regels van de gerechtelijke procedure en bewijs) die strafbare feiten definiëren, straffen, en schetsen de regels die het strafproces begeleiden van onderzoek en arrestatie tot veroordeling en voorwaardelijke vrijlating.

de VS, De grondwet en de grondwet van elke staat stellen grenzen aan wat de overheid wel en niet kan doen als het gaat om strafrechtelijke wetten en procedures. Rechtbanken interpreteren hoe statuten en procedureregels worden toegepast in een strafzaak, evenals als deze wetten in strijd zijn met de grondwettelijke grenzen. Uitspraken van het Hof (jurisprudentie) geven verdere aanwijzingen over de wet.

Wat Is een misdaad?

een misdrijf is onrechtmatig gedrag dat bij de wet verboden is en kan worden bestraft met een verlies van vrijheid (opsluiting). Staats-en federale wetgevers definiëren misdaden en hun straffen in statuut.

crimineel vs., Burgerlijk recht

misdrijven zijn over het algemeen gedragingen die de samenleving als geheel schade toebrengen aan het publiek en verder gaan dan het letsel dat particuliere partijen wordt toegebracht. Bijvoorbeeld, een contractbreuk heeft voornamelijk gevolgen voor de partijen bij het contract (en is een civiele actie), maar criminele handelingen—zoals moord, rijden onder invloed, of diefstal—veroorzaken letsel en schade aan individuele slachtoffers, evenals aan de samenleving.

Strafrecht verschilt ook in andere opzichten van burgerlijk recht., Bijvoorbeeld, een overheidsadvocaat (genoemd een aanklager) brengt strafrechtelijke aanklachten tegen de verdachte, meestal namens de staat of federale overheid. Een privéadvocaat daarentegen dient een civiele rechtszaak aan om een geschil tussen private partijen op te lossen. Strafrechtelijke aanklachten of een veroordeling kunnen leiden tot gevangenisstraf en boetes, terwijl een civiele rechtszaak meestal resulteert in betaling van geld schadevergoeding of veranderingen in de juridische status van een partij (zoals echtscheiding of ouderschapsrechten), maar niet gevangenisstraf.,

straf

gewoonlijk geldt dat hoe groter de publieke of sociale schade, hoe groter de mogelijke straf van een misdrijf zal zijn. De wet straft over het algemeen misdaden door hun ernst in termen van schade en schuld. Met andere woorden: “laat de straf passen bij de misdaad.”(W. S. Gilbert). De straf die wordt opgelegd voor het plegen van een misdrijf is niet alleen een straf voor een overtreder, maar is ook bedoeld om iemand af te schrikken (of te ontmoedigen) van het plegen van een misdrijf in de eerste plaats.

Hoe worden misdaden geclassificeerd?,

misdaden worden naar ernst ingedeeld in twee hoofdcategorieën: misdrijven en misdrijven. Een derde categorie, overtredingen, gaat vaak over het criminele proces, maar is een boete-alleen overtreding.

misdrijven. Een misdrijf kan meestal worden gestraft met meer dan een jaar in de gevangenis. Bij misdrijven gaat het vaak om strafbare feiten die ernstige fysieke schade kunnen of kunnen veroorzaken (zoals moord of mishandeling met een dodelijk wapen), maar ook om strafbare feiten die ernstige maatschappelijke schade inhouden (zoals hypotheekfraude en omkoping van overheidsfunctionarissen).

overtredingen., Misdrijven zijn minder ernstige misdrijven die over het algemeen een straf van maximaal een jaar in de gevangenis dragen. Voorbeelden van misdrijven zijn kleine diefstal, vandalisme en onzorgvuldig rijden. In bepaalde gevallen, misdrijven kunnen worden verhoogd tot misdrijven – bijvoorbeeld, herhaal misdrijf aanvallen die zich binnen een bepaalde hoeveelheid tijd kan worden geclassificeerd als een misdrijf onder de statuten.

overtredingen. Een overtreding omvat kleine overtredingen zoals verkeersovertredingen. Want overtredingen kunnen alleen leiden tot boetes en niet tot gevangenisstraffen, het zijn technisch gezien geen misdaden., Vaak gaat een overtreding echter gepaard met enige interactie met het criminele proces (zoals aangehouden worden door de politie tijdens een verkeersstop) en komen bepaalde strafrechtelijke wetten en procedures in het spel.

Wat zijn het strafprocesrecht?

Het Strafprocesreglement en het strafprocesreglement bieden de playbooks voor het strafproces. Bijvoorbeeld, ze dicteren wanneer warrants kunnen uitgeven; hoe pre-proces, proces, en post-trial hoorzittingen worden uitgevoerd; en wat bewijs is of is niet ontvankelijk tijdens het proces. De regels stellen ook termijnen vast voor gerechtelijke procedures, zoals hoorzittingen over borgtocht., De rechterlijke instantie voor een rechtsgebied schrijft en wijzigt gerechtelijke regels.

Wat zijn de grondwettelijke grenzen in het strafrecht?de Amerikaanse grondwet kent mensen die beschuldigd worden van misdaden bepaalde rechten toe om hen te beschermen tegen oneerlijke behandeling. Enkele van deze rechten zijn:

 • het recht op een advocaat
 • het recht om zichzelf niet te beschuldigen
 • het recht op een snel en openbaar proces, en
 • het recht op een beroep.elke staat heeft ook een grondwet die zijn burgers meer rechten kan geven dan die welke in de Amerikaanse grondwet zijn vastgelegd.,

  Wat Is jurisprudentie?

  De rechterlijke instantie interpreteert hoe de statuten en het reglement van orde worden toegepast in een strafzaak, evenals wanneer deze wetten in strijd zijn met grondwettelijke beperkingen. Als een verweerder of de regering van mening is dat een rechter de wet onjuist heeft toegepast in een zaak of een statuut een grondwettelijke limiet schendt, kunnen zij de uitspraak of de wet aanvechten. Dergelijke uitdagingen kunnen zich voordoen in verschillende stadia van het strafproces (niet alleen na een veroordeling). De (gepubliceerde) uitspraak van een hof van beroep over de betwisting wordt de wet in dat rechtsgebied.,

  bijvoorbeeld, je hebt misschien gehoord van de Miranda waarschuwing – de waarschuwing die een officier moet geven verdachten vóór een vrijheidsbeneming ondervraging om verdachten te informeren over hun grondwettelijke rechten om te zwijgen en een advocaat te raadplegen. De Miranda waarschuwing werd genoemd naar een zaak van Ernesto Miranda die een misdaad bekende na twee uur verhoor. Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde dat zijn bekentenis had moeten worden weggegooid omdat de politie de Heer Miranda niet adviseerde over zijn rechten om te zwijgen en een advocaat te raadplegen. De Miranda beslissing is nu de wet van het land., (Miranda v. Arizona, 384 U. S. 436 (1966).)

  moet ik met een advocaat spreken als ik beschuldigd word van een misdrijf?

  Ja. Als u beschuldigd bent van het plegen van een misdaad, moet u een strafverdedigingsadvocaat spreken die u kan helpen uw rechten te begrijpen en te beschermen en een sterke verdediging voor uw zaak te ontwikkelen. Een advocaat kan ook alle directe of toekomstige gevolgen van beslissingen die u maakt, zoals praten met de politie, pleiten schuldig, en getuigen tijdens het proces uit te leggen.de gevolgen voor degenen die worden beschuldigd van, of veroordeeld voor, een misdaad kunnen het leven van een persoon voor altijd veranderen., En deze gevolgen gaan veel verder dan arrestatie, proces, opsluiting en toezicht. Een strafblad kan invloed hebben op werkgelegenheid en onderwijs, familierelaties en stabiliteit, persoonlijke vrijheden en meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *