Site Overlay

Piroxicamdosering

medisch beoordeeld door Drugs.com. laatst bijgewerkt op Aug 13, 2019.,v>

is van Toepassing op de volgende punten: 10 mg, 20 mg

Gebruikelijke Dosis voor Volwassenen voor:

 • Reumatoïde Artritis
 • Artrose

Extra dosering informatie:

 • Nierfunctie een aanpassing van de Dosering
 • Lever een aanpassing van de Dosering
 • een aanpassing van de Dosering
 • Voorzorgsmaatregelen
 • Dialyse
 • Opmerkingen

Gebruikelijke Dosis voor Volwassenen voor Reumatoïde Artritis

Aanbevolen dosis: 20 mg oraal eenmaal per dag

-De laagste effectieve dosis voor de kortst mogelijke duur mogelijk moet worden gebruikt, gebaseerd op de individuele patiënt doelstellingen van de behandeling.,
– vanwege de lange halfwaardetijd is er een progressieve respons op de behandeling gedurende enkele weken; het effect van de behandeling dient gedurende 2 weken niet te worden bepaald.
Gebruik: voor de verlichting van tekenen en symptomen van reumatoïde artritis.

gebruikelijke volwassen dosis voor osteoartritis

aanbevolen dosis: 20 mg oraal eenmaal daags

– De laagst mogelijke effectieve dosis voor de kortst mogelijke duur dient te worden gebruikt op basis van de behandelingsdoelstellingen van de individuele patiënt.
– vanwege de lange halfwaardetijd is er een progressieve respons op de behandeling gedurende enkele weken; het effect van de behandeling dient gedurende 2 weken niet te worden bepaald.,
Gebruik: voor de verlichting van tekenen en symptomen van artrose.

aanpassing van de Nierdosis

lichte tot matige nierdisfunctie: geen aanpassing aanbevolen
Gevorderde nierziekte: niet aanbevolen
indien behandeling noodzakelijk is bij patiënten met een nierfunctiestoornis, wordt nauwkeurige controle van de nierfunctie aanbevolen.

dosisaanpassingen van de lever

dosisaanpassingen kunnen nodig zijn; er zijn echter geen specifieke richtlijnen voorgesteld.,
– patiënten die een abnormale levertest hebben of die tekenen of symptomen van leverdisfunctie ontwikkelen, dienen te worden beoordeeld op leverdisfunctie; als zich een leverziekte ontwikkelt of als systemische manifestaties zoals eosinofilie of huiduitslag optreden, dient dit geneesmiddel te worden gestaakt.

dosisaanpassingen

– Dit geneesmiddel moet worden gebruikt bij de laagste effectieve dosis om therapeutische werkzaamheid te bereiken en bijwerkingen te minimaliseren.,
-CYP450 2C9 trage metaboliseerders: dit geneesmiddel moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij personen met genetische polymorfismen in het CYP450 2C9-enzym als gevolg van verminderde metabole klaring en bijgevolg het risico op verhoogde systemische blootstelling.
– ouderen: overweeg om te beginnen bij de lage kant van het doseringsbereik vanwege het verhoogde risico op bijwerkingen.,

voorzorgsmaatregelen

US waarschuwingen in doos: cardiovasculair risico en gastro-intestinale risico ‘s:
-Niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’ s) kunnen een verhoogd risico veroorzaken op ernstige cardiovasculaire trombotische voorvallen, myocardinfarct en beroerte, die fataal kunnen zijn. Dit risico kan toenemen met de duur van het gebruik en bij patiënten met cardiovasculaire ziekte of risicofactoren voor cardiovasculaire ziekte.
– dit geneesmiddel is gecontra-indiceerd voor de behandeling van per-operatieve pijn in de setting van coronaire bypass graft (CABG) chirurgie.,
– NSAID ‘ s veroorzaken een verhoogd risico op ernstige gastro-intestinale (GI) bijwerkingen, waaronder bloeding, ulceratie en perforatie van de maag of darmen, wat fataal kan zijn. Deze bijwerkingen kunnen op elk moment tijdens het gebruik en zonder waarschuwingssymptomen optreden. Oudere patiënten lopen een groter risico op ernstige GI-voorvallen.de veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij patiënten jonger dan 18 jaar.
Raadpleeg de Rubriek waarschuwingen voor aanvullende voorzorgsmaatregelen.,

dialyse

gegevens niet beschikbaar

Overige opmerkingen

Toedieningsadvies:
-Kan eenmaal per dag oraal worden ingenomen of in verdeelde doses tweemaal per dag
Algemeen:
-voorafgaand aan het starten van de behandeling dienen de mogelijke voordelen en risico ‘ s van dit geneesmiddel te worden afgewogen tegen andere behandelingsopties.,
-er is een verhoogd risico op een hartaanval, hartfalen en beroerte bij gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID ‘ s); deze bijwerkingen kunnen op elk moment tijdens de behandeling optreden en het risico neemt toe bij langdurig gebruik, een voorgeschiedenis van of risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen en hogere doses.
– De laagste effectieve dosis voor de kortste duur die overeenkomt met de behandelingsdoelstellingen van de individuele patiënt moet worden gebruikt.,
– vanwege het verhoogde risico op gastro-intestinale (GI) complicaties, dient de noodzaak van combinatietherapie met een gastroprotectief middel te worden overwogen, met name bij oudere patiënten.
controle:
– de bloeddruk moet nauwkeurig worden gecontroleerd tijdens de start en tijdens de behandeling.
-Controleer op tekenen / symptomen van gastro-intestinale bloedingen.
– controleer de nierstatus, vooral bij patiënten met aandoeningen waarbij renale prostaglandinen een ondersteunende rol spelen bij het behoud van de nierperfusie.,
– controleer regelmatig het bloedbeeld, de nier-en leverfunctie bij patiënten die langdurig worden behandeld.
Patiëntenadvies:
– patiënten moeten zich ervan bewust zijn dat er een aantal potentiële geneesmiddelinteracties met dit geneesmiddel zijn en zij moeten met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg spreken voordat zij met nieuwe medicijnen beginnen, waaronder over-the-counter-medicijnen.
– patiënten dienen medisch advies in te winnen voor klachten en symptomen van cardiovasculaire voorvallen, gastro-intestinale voorvallen, ongewenste huidreacties, allergische reacties, hepatotoxiciteit of onverklaarbare gewichtstoename of oedeem.,
– patiënten moeten onmiddellijk medische hulp inroepen als kortademigheid, onduidelijke spraak, pijn op de borst of zwakte aan één kant van het lichaam optreedt.
– patiënten moeten met hun zorgverlener praten als ze zwanger zijn, zwanger willen worden of borstvoeding geven; NSAID ‘ s mogen niet worden gebruikt na 20 weken of later tijdens de zwangerschap, tenzij hun zorgverlener dit specifiek adviseert.

verdere informatie

raadpleeg altijd uw zorgverlener om ervoor te zorgen dat de informatie op deze pagina van toepassing is op uw persoonlijke omstandigheden.,

Medische Disclaimer

Meer over de piroxicam

 • bijwerkingen
 • Tijdens de Zwangerschap of Borstvoeding
 • Drug Afbeeldingen
 • Drug Interactions
 • Prijzen & Coupons
 • Nl Español
 • 25 Beoordelingen
 • Drug klasse: niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen
 • FDA Waarschuwingen (4)

Consument hulpbronnen

 • Piroxicam
 • Piroxicam (Advanced Lezen)
 • Piroxicam Capsules

Andere merken: Feldene.

Professionele hulpbronnen

 • Piroxicam (AHFS Monografie)
 • …, + 2 meer

gerelateerde behandelingsgidsen

 • Bevroren Schouder
 • osteoartritis
 • pijn
 • temporomandibulaire Gewrichtsstoornis
 • reumatoïde artritis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *