Site Overlay

Guddommelig Ret

FORORD

tro på, at et samfunds jordiske protector har en unik, myndighed-overdragelse forhold til det guddommelige har eksisteret i stort set alle former for en-personers-reglen i hele menneskehedens historie. Begrebet “Kongernes guddommelige ret” blev udviklet som en formel legitimitetsteori i perioden efter middelalderen i Europa. Det hedder, at Gud direkte autoriserede en kristen monarks styre for livet ved at skabe ham (eller hende) som den arvelige arving til tronen., Dette er ikke kun helliger, og præciserer ofte kaotisk proces for hinanden, men det lægger også monarken uden for menneskelig ansvarlighed og påbyder alle troende til at adlyde, uden at tøve, og dermed bringe den tilbagevendende ustabilitet i Europa forårsaget af splittet loyalitet mellem mennesker, politiske og åndelige ledere. Det blev oprindeligt fremsat mod rivaliserende påstande om autoritet fra feudale herrer lige så meget som paven, derved tjener til at styrke den spirende nationalisme i det femtende og sekstende århundrede., I det syttende århundrede, den franske biskop Jacques-Bénigne Bossuet (og forskellige engelske teoretikere før ham) har argumenteret for guddommelig ret i lyset af de nye teorier om legitimitet baseret på samtykke fra de regerede. Midt under Ludvig .iv (“Solkongen”), Frankrigs største forbillede og fortaler for guddommelig ret, satte den herlige Revolution i 1688 i vid udstrækning doktrinen til hvile i England, hvor den blev erstattet med en demokratisk baseret, begrænset konstitutionalisme, der revolutionerede praksis og accept af autoritet.,

der Henviser til, stiltiende ufejlbarlighed af Guds stedfortræder på den Europæiske model tendens til at have udpræget absolutistiske konsekvenser, er betingelserne i den Kinesiske opfattelse af et “Mandat fra Himlen” tjente til at bevare såvel som ødelægge dynastier af forskellige længder efter det første gang blev formuleret i løbet af Zhou-dynastiet (1050-256 FVT.). Denne kinesiske variation af guddommelig ret er baseret på ideen om, at himlen beskytter menneskelig velfærd ved at etablere herskere, hvis mandat er at være klogt og retfærdigt. Hvis de fejler i dette, overføres mandatet som det fremgår af deres fysiske nedbrydning., Oprindeligt en udvækst af hedensk etik og kosmologi, det blev blandet med konfucianske principper og buddhisme på en sådan måde, at man understreger dyderne ved moderation og reserve fra Kejserens side snarere end magt og pragt. I slutningen af det sjette århundrede begyndte buddhismen, konfucianismen og andre nøgleelementer i den kinesiske kultur at gribe fat i Japan. Et århundrede senere, ved hjælp af udtryk som “Himmelens mandat”, etablerede kejser Temmu og hans Konsort og efterfølger Jit.billedet af kejseren (Tenno ) som en efterkommer af solgudinden Amaterasu og hersker over “alt under himlen.,”Siden da er Tenno blevet set som en bro mellem himmel og jord med pligter over for himlen såvel som over for folket. Til denne sondring blev snart tilføjet “Buddhas Tjener”, og Tenno tjente i denne førende religiøse rolle indtil slutningen af det nittende århundrede. I store dele af japansk historie, Tenno har fungeret som den religiøse og kulturelle leder, udlån Officiel sanktion til politikker og myndighed for en stort set uafhængig og bedre bevæbnet politisk hersker., Gennem historien, forekomsten af principper svarende til guddommelig ret hele verden tyder på, at troen på, at den verdslige myndighed og det guddommelige forsyn er sammenfaldende er mere end blot en praktisk forudsætning for at etablere autoritet, men i stedet taler til en grundlæggende menneskelig længsel.

se også monarki

bibliografi

Figgis, John Neville. 1914. Kongernes guddommelige ret, 2.udgave. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press

Loewe, Michael. 1966. Imperial Kina. Praeger. Piggott, Joan R. 1997. Fremkomsten af japansk Kongedømme., Stanford, CA: Stanford University Press.

Williamilliam J. G. be Bewick

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *