Site Overlay

vikten av utbildning i livet

dela är omtänksam!

  • dela
  • Tweet
  • Pin
4shares

22,064 totala Visningar, 11 visningar idag

”kunskap är mat för människan eftersom det inte finns någon kunskap för människan av kunskap man kan inte odla sin mat.”

Vad är utbildning?

det första som slår i våra sinnen när vi tänker på utbildning är att få kunskap., Utbildning är ett verktyg som ger människor med kunskap, skicklighet, teknik, information, gör det möjligt för dem att känna till sina rättigheter och skyldigheter mot sin familj, samhälle samt nationen. Det expanderar vision och utsikter för att se världen. Det utvecklar förmågan att bekämpa orättvisor, våld, korruption och många andra dåliga element i samhället.

utbildning ger oss kunskap om världen runt omkring oss. Det utvecklas i oss ett perspektiv på att titta på livet. Det är det viktigaste elementet i utvecklingen av nationen. Utan utbildning kommer man inte att utforska nya idéer., Det betyder att man inte kommer att kunna utveckla världen för utan idéer finns det ingen kreativitet och utan kreativitet finns det ingen utveckling av nationen.

utbildningens betydelse i vårt samhälle

utbildning är en viktig aspekt som spelar en stor roll i den moderna, industrialiserade världen. Människor behöver en bra utbildning för att kunna överleva i denna konkurrenskraftiga värld. Det moderna samhället bygger på människor som har hög levnadsstandard och kunskap som gör det möjligt för dem att genomföra bättre lösningar på sina problem.

funktioner i utbildning

utbildning ger alla., Några av de områden där utbildning hjälper är:
1. Att ta bort fattigdom
utbildning hjälper till att ta bort fattigdom som om en person är utbildad, kan han få ett bra jobb och uppfylla alla grundläggande behov & krav på sin familj.

2. Säkerhet och säkerhet mot brott
om en person är välutbildad, kommer han inte att luras av någon lätt. En utbildad person är mindre benägen att involvera i våld i hemmet & andra sociala onda. De njuter av hälsosamma relationer i livet., Det betyder att människor är mindre mottagliga för att bli lurade eller bli offer för våld.

3. Förebyggande av krig och Terrorism
för att leda en säker & säkert liv, måste man förstå värdet av utbildning i vårt dagliga liv. Man måste delta aktivt i olika utbildningsaktiviteter. Dessa typer av produktiva aktiviteter ger kunskap för att leva ett bättre liv.

4. Handel och handel
en bra utbildning betyder inte bara att gå till skolan eller college & få en examen., Handel & handeln i landet kommer också att blomstra lätt om dess medborgare är välutbildade. Utbildning bidrar till att bli självberoende och bygga stort förtroende bland dem för att utföra svåra uppgifter. På att få en utbildning, deras levnadsstandard blir bättre.

5. Lag och ordning
utbildning möjliggör processen för landets snabba utveckling. Om du har en bra utbildning kan du tjäna ditt land väl. Det utvecklar en bra politisk ideologi.

6. Kvinnor Empowerment
utbildning bidrar också till att stärka kvinnor., Vissa gamla seder som inte gifta änkor, Sati Pratha, barn äktenskap, hemgift System etc. kan rivas med kraften av utbildning. Kvinnor, om de är utbildade, kan höja rösten mot den orättvisa som gjorts mot henne. Detta kommer att medföra en hel del utveckling i samhället såväl som i nationen. Kort sagt, rätten till yttrandefrihet& uttryck kan användas på rätt sätt om alla kvinnor kommer att bli utbildade.

7. Upplyftning av ekonomiskt svagare delar av samhället
utbildning är den viktigaste ingrediensen för att förändra världen., På grund av brist på utbildning lider många analfabeter av diskriminering, otouchability & orättvisor som råder i samhället men med utvecklingen av en bra utbildning. Om alla människor kommer att utbildas; detta leder till slut till upplyftning av ekonomiskt svagare delar av samhället.

8. Kommunikation
relationen mellan utbildning& kommunikation är uppenbar. Bra utbildning hjälper till att kommunicera bättre med andra människor. Det förbättrar också våra kommunikationsförmåga som tal, kroppsspråk etc., En person som är utbildad känner sig trygg i honom att konfrontera eller hålla ett tal framför en stor allmänhet eller kan hålla ett möte eller seminarium.

skriva e-post, brev, skriva meddelanden, läsa tidskrifter& tidningar eller ens använda en Smartphone kan aldrig vara möjligt utan att få en grundläggande utbildning.

utbildningens roll i samhället

utbildning är den sociala institution genom vilken samhället ger sina medlemmar viktig kunskap, inklusive grundläggande fakta, arbetsfärdigheter och kulturella normer värden.,

en av de viktigaste fördelarna med utbildning är att det förbättrar personliga liv och hjälper samhället att fungera smidigt. Genom att tillhandahålla utbildning kan fattigdom avlägsnas och varje person kan ge sitt bidrag till att utveckla landet.

utbildning bidrar till att skapa ett bättre samhälle.

en utbildad person är mer benägna att utveckla bättre moraliska och etiska värden jämfört med en outbildad person. Brist på utbildning skapar problem som vidskepelse, våld i hemmet, dålig hälsa och dålig levnadsstandard., Utbildning ger lika möjligheter för både män och kvinnor och utbildade människor kommer att kunna skapa ett bättre samhälle. Utan en bra utbildning kan ett bättre samhälle inte bildas.

utbildning fungerar som tillbaka ben i ett samhälle.

utbildning är en integrerad del av det mänskliga samhället. Dess betydelse i livet kan inte ignoreras eftersom brist på utbildning ger upphov till många sociala problem som dålig hälsa, inre konflikt, dålig levnadsstandard och många fler. Det hjälper människor att hitta en bättre lösning på sina problem., Utbildning låter människor inse det verkliga värdet av bidrag och hjälpa till att bli ryggraden i samhället.

utbildning uppmuntrar Innovation och kreativitet.

Utbildning innebär innovation. Innovation och kreativitet kan bara uppstå när människor är skickliga nog att veta hur man arbetar med olika tekniker. Utbildade människor hittar alltid en lösning på sina problem med hjälp av bättre tekniker.

utbildning kan skapa bättre människor.

utbildning är det mest kraftfulla vapen som vi kan använda för att förändra världens perspektiv., En utbildad person vet hur man hanterar olika typer av problem. Genom rätt utbildning kan en person utveckla goda moraliska värderingar. Det hjälper oss att bli en bra människa.

utbildning ger möjlighet att läsa& skriv.

”en man utan utbildning är som en byggnad utan grund.”

utbildning hjälper en person att kunna läsa och skriva. Det mesta av informationen kommuniceras genom att skriva. En man som har denna förmåga att läsa kallas en läskunnig.

han kan läsa böcker, tidningar, tecken och symboler., Det hjälper också att läsa skyltar på gatan, i butiker, buss, tåg och flygstationer. Det hjälper dem också i sina dagliga aktiviteter som bank, shopping, pengar transaktion och många fler.

utan grundskoleutbildning måste man vara beroende av andra för alla ovanstående grundläggande behov.

förstå ansvar

som en social varelse, är det vårt ansvar att ge något tillbaka till samhället och göra det till en bättre plats för nästa generation. En outbildad man kan inte vara fullt medveten om sitt ansvar., En utbildad person är medveten om sitt personliga och sociala ansvar. Korrekt utbildning lär en person att tänka bortom sina personliga intressen och ger honom också möjlighet att ge något tillbaka till samhället.

gör den här världen till en bättre plats att bo i

utan utbildade människor kan den här världen inte bli en bättre plats. Därför behövs ordentlig utbildning för att göra denna värld till en bättre plats. Därför kan vi dra slutsatsen att för utvecklingen av ett land finns det ett behov av utbildning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *