Site Overlay

Vad är mikrotubuli?

Mikrotubuler är ihåliga cylindrar som är ungefär 25nm i diameter och varierar i längd från 200 nm till 25 µm. De bildas av den laterala föreningen mellan 12 och 17 protofilament till en vanlig spiralgaller,. Varje protofilament består av upprepade enheter av polymeriserade alfa (α) och beta (β) tubulinmonomerer, alla pekade i samma riktning. Flera kontakter inom mikrotubulen, mellan både tubulinsubenheter och protofilamenten, ger styvhet .

1., Byggstenarna av mikrotubuler är alfa (α) och beta (β) tubulinmonomerer, som samlas som heterodimerer. 2. Dessa tubulinheterodimerer bildar sedan linjära protofilament. 3. Protofilament samlas i en ihålig cylindrar för att bilda mikrotubuli. Motorproteinerna kinesin och dynein transporterar vesiklar, organeller och ämnen längs mikrotubuli.

Microtubules är bland de hårdaste strukturella elementen som finns i djurceller. Trots detta böjs de ofta av cytoskelettens starka inre krafter och visar en motståndskraft mot skjuvning och vridkrafter ., Denna motståndskraft tillskrivs protofilament arkitektur, med intern mekanik ger slack mot potentiellt skadliga krafter. Till exempel har protofilament visat sig glida över varandra när termiska krafter appliceras på mikrotubulen och kan vrida längs mikrotubulaxeln för att ge slack för sträckta mellanprotofilamentbindningar .

vilka funktioner är mikrotubuli

det finns 4 huvudfunktioner för mikrotubuli:

1.,Att bilda en arkitektonisk ram som fastställer cellens övergripande polaritet genom att påverka organisationen av kärnan, organellerna och andra cytoskelettkomponenter.

2. Att bilda spindelapparaten och säkerställa korrekt segregering av duplicerade kromosomer i dotterceller under celldelning (dvs cytokinesi). Spindelapparaten reglerar också monteringen och placeringen av den aktinrika kontraktila ringen som klämmer fast och separerar de två dottercellerna.

3.,Att bilda ett internt transportnät för handel med vesiklar som innehåller väsentliga material till resten av cellen. Denna handel förmedlas av mikrotubule associerade proteiner (kartor) med motorisk proteinaktivitet som kinesin och dynein.

4. För att bilda en styv inre kärna som används av mikrotubulassocierade motorproteiner för att generera kraft och rörelse i rörliga strukturer som cilia och flagella. En kärna av mikrotubuli i neural tillväxt kon och axon ger också stabilitet och driver neural navigering och vägledning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *