Site Overlay

Tetragonoporus (Svenska)

den vuxna T. calyptocephalus finns i tarmen av valar som spermhvalen. Det är normalt närvarande i tarmarna, men kan också förekomma i gallkanalen. Bandmasken kan vara nästan 40 m (130 ft) i längd med så många som 45,000 proglottids (segment). Scolex (huvud) av bandmasken är fäst vid tarmens foder och proglottiderna utvecklas kontinuerligt bakom scolex. När fler segment produceras blir de äldre större och mer mogna.,

i denna art är scolex kort och utrustad med två suger, och proglottiderna utvecklas i grupper av tre olika storlekar – små, medelstora och stora – som upprepas genom strobilaens längd (segmenterad kropp). Nagelbandet är tunt och det finns längsgående och tvärgående muskler under. Den inre längsgående muskeln är mycket välutvecklad. Den främre delen av bandmasken är mjölkvit men längre tillbaka är den grå., Varje segment har flera uppsättningar av äggstockar och testiklar och producerar mycket stort antal ägg (förmodligen mer än 700.000 per dag som produceras av nötkött bandmask, Taenia saginata). I en studie av den ryska zoologen A. Skryabin, som beskrev T. calyptocephalus 1961, var de största proglottiderna 5 cm breda och innehöll fjorton gonader.

parning sker mellan två proglottider från antingen samma eller olika bandmaskar. När tillräckligt mogna, Terminal proglottids skjul, utvisas från värden med Valens fæces., Jämfört med deras levande släktingar tenderar parasiter att vara mer fecund, och valbandmasken kommer sannolikt att producera miljarder ägg under sin livstid. Med tanke på varför maskarna borde ha utvecklats denna enorma fecundity, reflekterade Gerald D. Schmidt och Larry S. Roberts (1977) att ”det finns få valar och havet är stort”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *