Site Overlay

[symtom på ångest och depression i atopiskt eksem/dermatit syndrom]

förekomsten av kronisk sjukdom är en riskfaktor för utveckling av humörstörningar och panikstörningar. De kan påverka sjukdomsförloppet och effektiviteten av behandlingen. Depression kan vara orsaken till att lätta läkares råd. Oroliga patienter förvärrar ofta symtom på sjukdomen.

syfte: att studera symtom på ångest och depression hos patienter som lider av atopiskt eksem/dermatit syndrom (ZAZS)., Material. Vi studerade 38 patienter som lider av adekvat kontrollerade måttliga ZAZS och 62 frivilliga i kontrollgruppen.

metoder: mental status hos försökspersoner utvärderades med hjälp av State and Trait Anxiety Inventory (STAI) och Beck Depression Inventory (BDI) frågeformulär.

resultat: ZAZS-patienter visade högre intensitet av ångest (som ett drag och som ett tillstånd) än friska försökspersoner. Intensitet och prevalens av depression i gruppen av atopiskt eksem/ dermatit syndrom var högre än i kontrollgruppen.,

slutsatser: patienter som lider av atopiskt / eksem dermatit syndrom är förbehandlade ångest och depression manifestation. Även adekvat kontrollerade symtom på atopiskt / eksem dermatit syndrom kan vara orsaken till dessa störningar ’ förekomst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *