Site Overlay

Rabies – Bulletin – Europa (Svenska)

i de flesta fall sjukdomen överförs via bett av rabiessmittade djur som fäller smittvirus med sin saliv. Viruset kommer in i kroppen genom transdermal ympning (dvs sår) eller direkt kontakt av infektiöst material (dvs saliv, cerebrospinalvätska, nervvävnad) till slemhinnor eller hudskador. Viruset kan inte tränga in i intakt hud.

Efter inmatning binder viruset till cellreceptorer., Virus kan replikera inom strimmiga muskelceller malm direkt infektera nervceller.

viruset färdas sedan via retrograd axoplasmatiska transportmekanismer till centrala nervsystemet. Både motor-och sensoriska fibrer kan vara inblandade beroende på vilket djur som smittas.

När det väl har nått CNS sker snabb virusreplikation och orsakar patologiska effekter på nervcellfysiologin., Viruset rör sig sedan från CNS via anterograd axoplasmatisk flöde inom perifera nerver, vilket leder till infektion av några av de intilliggande icke-nervösa vävnaderna, till exempel sekretoriska vävnader i spottkörtlar. Viruset sprids i stor utsträckning i hela kroppen vid tidpunkten för klinisk debut (se tecken på rabies). Med avgivande av infektiöst virus i saliv är infektionscykeln av rabies avslutad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *