Site Overlay

Plats


LocalityEdit

en ort, bosättning eller befolkad plats kommer sannolikt att ha ett väldefinierat namn men en gräns som inte är väldefinierad varierar beroende på sammanhang. London har till exempel en rättslig gräns, men det är osannolikt att det helt matchar allmän användning. Ett område inom en stad, som Covent Garden i London, har också nästan alltid viss tvetydighet i sin omfattning. I geografi anses platsen vara mer exakt än ”plats”.

relativ platsedit

en relativ plats, eller situation, beskrivs som en förskjutning från en annan webbplats., Ett exempel är”3 miles nordväst om Seattle”.

Absolute locationEdit

en absolut plats betecknas med hjälp av en specifik parning av latitud och longitud i ett kartesiskt koordinatnät — till exempel ett sfäriskt koordinatsystem eller ett ellipsoidbaserat system som världens geodetiska System-eller liknande metoder. Till exempel kan positionen för Maracaibo-sjön i Venezuela uttryckas med hjälp av koordinatsystemet som plats 9.80°N (latitud), 71.56°W (longitud). Det är dock bara ett sätt. Det finns flera alternativa sätt.,

absoluta platser är också relativa platser, eftersom även absoluta platser uttrycks i förhållande till något annat. Till exempel är longitud antalet grader öst eller väster om Prime meridianen, en linje som godtyckligt valts för att passera genom Greenwich, England. På samma sätt är latitud antalet grader norr eller söder om ekvatorn. Eftersom latitud och longitud uttrycks i förhållande till dessa linjer är en position uttryckt i latitud och longitud också en relativ plats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *