Site Overlay

Nutrition och Metabolism störningar

Diabetes är den vanligaste metabola sjukdomen. Det finns två typer av diabetes:

  • typ 1, vars orsak är okänd, även om det kan finnas en genetisk faktor.
  • typ 2, som kan förvärvas, eller potentiellt orsakas av genetiska faktorer också.

enligt American Diabetes Association har 30,3 miljoner barn och vuxna, eller cirka 9,4 procent av den amerikanska befolkningen diabetes.

vid typ 1-diabetes attackerar T-cellerna och dödar betaceller i bukspottkörteln, cellerna som producerar insulin., Med tiden kan brist på insulin orsaka:

  • nerv-och njurskador
  • synnedsättning
  • ökad risk för hjärt-och kärlsjukdom

hundratals medfödda fel i metabolism (IEM) har identifierats och de flesta är extremt sällsynta. Det uppskattas dock att IEM kollektivt påverkar 1 av varje 1000 spädbarn. Många av dessa sjukdomar kan endast behandlas genom att begränsa intaget av ämnet eller ämnen som kroppen inte kan bearbeta.,

de vanligaste typerna av näringsmässiga och metaboliska störningar inkluderar:

Gauchers sjukdom

detta tillstånd orsakar oförmåga att bryta ner en viss typ av fett, som ackumuleras i lever, mjälte och benmärg. Denna oförmåga kan leda till smärta, benskador och till och med död. Det behandlas med enzymersättningsterapi.

glukos galaktosmalabsorption

detta är en defekt vid transport av glukos och galaktos över magslemhinnan vilket leder till svår diarré och uttorkning., Symtom kontrolleras genom att avlägsna laktos, sackaros och glukos från kosten.

ärftlig hemokromatos

i detta tillstånd deponeras överskott av järn i flera organ och kan orsaka:

  • levercirros
  • levercancer
  • diabetes
  • hjärtsjukdom

det behandlas genom att regelbundet ta bort blod från kroppen (flebotomi).

Maple syrup urin disease (MSUD)

MSUD stör metabolismen av vissa aminosyror, vilket orsakar snabb degenerering av neuronerna., Om det inte behandlas orsakar det döden inom de första månaderna efter födseln. Behandling innebär att man begränsar kostintaget av grenade aminosyror.

fenylketonuri (PKU)

PKU orsakar oförmåga att producera enzymet, fenylalaninhydroxylas, vilket resulterar i organskador, mental retardation och ovanlig hållning. Det behandlas genom att begränsa intaget av vissa former av protein.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *