Site Overlay

Nivå 1 snö nödsituation avbryts för Darke County

vad är snö nödsituationer?

sheriffens kontor och avdelningar samarbetar med county emergency managers för att avgöra om nuvarande förhållanden med väder och vägar utgör utfärdande av en snö nödsituation nivå.

>> Live Doppler 7 Radar

sedan 1994 har länsheriffer haft befogenhet att utfärda snöolyckor, med hjälp av riktlinjer från staten.,

NÖDDEFINITIONER för snö

nivå 1: vägar är farliga med blåsning och drivande snö. Vägar kan också vara isiga. Bilister uppmanas att köra med försiktighet.

nivå 2: vägar är farliga med blåser och drivande snö. Vägar kan också vara mycket isiga. Endast de som känner att det är nödvändigt att köra bör vara ute på vägarna. Kontakta din arbetsgivare för att se om du ska rapportera till jobbet. Bilister bör vara mycket försiktiga.

nivå 3: alla vägar är stängda för icke-nödpersonal., Ingen ska köra under dessa förhållanden om det inte är absolut nödvändigt att resa eller en personlig nödsituation finns. Alla anställda bör kontakta sin arbetsgivare för att se om de ska rapportera till jobbet. De som reser på vägarna kan bli föremål för gripande.

>> kyrka, företagsnedläggningar och förseningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *