Site Overlay

Namnkompatibilitet enligt numerologi

att vara kär är det mest fenomenala som någonsin känns av en individ. Det är verkligen en annan känsla som inte kan uttryckas med ord enbart. Detta förklarar varförmånga människor har försökt definiera kärlek i sina egna ord och sätt, men deras försökhar misslyckats med att uppnå framgångsrika resultat. En av de framgångsrika metoderna för att utvärderakärlekskompatibiliteten mellan två älskare är genom namn Numerologi., Med hjälp av detta astrologiska verktyg tas pojkens och flickans namn i övervägandeoch enligt Chiero / Chaldean – metoden för numerologi kontrolleras kompatibiliteten.Fyll i namnen i kalkylatorn nedan och ta reda på din kompatibilitet med dinpartner:

Ange ditt och din partners namn och vet hur kompatibel du är med din partner/ kärlek enligt numerologi.

kärlek kompatibilitet med namn enligt numerologi

Perception är ett mycket levande koncept som är olika för varje människa beingliving på framsidan av denna planet., Din väns sätt att uttrycka kärlek kanske tilltalltvariera med din, eftersom alla människor har levande egenskaper och känslor.Oavsett detta tar känslan av kärlek en till moln nio. Om du är inlove med någon, så vill du definitivt spendera resten av ditt liv medden personen. Men innan du går framåt för att ta din relation till en annan nivå,är det mycket viktigt att överväga den mest avgörande bestämningen av ditt kärleksliv.Ja, den viktigaste aspekten av ett förhållande är ”Kompatibilitet”.

en kärleksrelation trivs om kompatibilitet finns i den., Futuristiska mål uppnås också tillfredsställande om du spenderar ditt liv med en kompatibel person.Äktenskap med en fel person kan få allvarliga återverkningar. Olika problem kan tahus i ditt familjeliv, vilket leder till att dina barn också kan förlora fokusoch riktning i livet. Inte bara detta, ibland går vägen för din framgång ocksågenom din livspartner och att vara med en fel partner kan skapa hinder för att uppnåframgång. Detta är anledningen till att astrologer rekommenderar att ta ett kompatibilitetstestinnan du bestämmer dig för att spendera hela din livstid med någon.,

nu finns det olika sätt att genomföra kompatibilitetstestet. Hur fascinerandedet är att veta att namnen på dig och din partner också visar sig vara viktigaför att bestämma ödet för ditt kärleksliv. Kommer det att vara lågt på sjuda eller en full blownemotional affär? Ett kompatibilitetstest kan tas som gör att du kan taviktiga beslut när det gäller ditt kärleksliv. Här erbjuder Astrosagedu en chans att tolka vad säger namnen på dig och din partner omdin kärleksliv. Numerologi i enlighet med ditt namn kommer att berätta allt., Efterövergripande moln av förtvivlan är det äntligen dags att ta bort osäkerhet från dinförhållande och ta det framåt med självförtroende. Låt oss gå vidare till de detaljeradeförklaringar om hur detta test tas med hjälp av namn och numerologi.

numerologi i astrologi

man tror ofta att siffror har befogenhet att ändra händelsernas gångi en människas liv. Inte bara kärlek, det kan också ha en effektiv inverkan påolika andra aspekter av livet, som karriär, personlighet, affärsprojekt och manymore., Med hjälp av siffror kan en expert exakt förutsäga framtiden för enindividuell. Hela ordet, Numerologi, är i grunden kombinationen av två olikaord, som är ”numeriska” och ”astrologi”.

på grundval av detta kan man dra slutsatsen att numerologi i grunden är astrologi, men helt baserat på siffror. Det är känt av alla att siffrorna börjar från1 till 9, och astrologi är sammansattav tre grundläggande element,som är: planeter, stjärntecken och Nakshatras/konstellationer., För att få tillgång till förutsägelser baserade pånummer, alla dessa siffror matchas med nio planeter, tolv stjärntecken och tjugosju nakshatras. Hur intressant är det att notera att dessa siffror somanvänds av oss dagligen, tar också en aktiv roll för att bestämma olikaaspekter av våra liv och ännu viktigare, kan också hjälpa oss att välja en lämpliglivspartner för oss själva.

hur bestämmer Numerologi aspekten av kärlek

i en värld full av heartbreaks och besvikelser spekulerar man ofta det bittersöta förhållandet han/hon någonsin har varit i., Med hjälp av numerologi kan man hålla reda på de motstridiga situationer som äger rum runt honom/henne ochhitta en väg ut. De förestående katastroferna med avseende på ens kärleksliv kan också undvikas om nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas innan tiden går ut. Man kan också enkelt utvärdera sin älskare och bestämma om det är bättre att låta saker gå ellerhåll på dem. Därför, med hjälp av numerologi som ett verktyg, kan man hitta rätt kärlek matchsharing en nivå av kompatibilitet och stabilitet.,

som nämnts ovan ger ett tal en viss lovvärd mängd information omdin egenskaper, personlighet, kärlek, kärlek och kompatibilitet. Nu finns det olikatermer inom numerologiområdet som beaktas för att komma fram till nödvändiga slutsatser. Astrologer föreslår tre sätt att använda numerologi för att komma fram till slutsatser.Nedan ges de tre sätt som hjälper de infödda att skaffa viktig information om sina liv.

  1. beräkna Moolank eller Rotnummer: det är det nummer som erhålls genom addingup endast födelsedatum för infödda., Till exempel Moolank eller Rotantalmänniskor födda på datumen 4,13, 22, 31 kommer att vara 4.

  2. beräkna Bhagyank eller Destiny nummer: det nummer som erhålls efter addingup månaden, födelsedatum och födelsedatum för infödda kallas Bhagyank eller DestinyNumber. Till exempel, om födelsedatum för en individ är 23-03-1995, då allanumren läggs upp i ordning kommer att skapa hans/hennes Bhagyank eller Destiny nummer.Således, 2+3+0+3+1+9+9+5 = 32 = 3+2 = 5 kommer att vara Destiny nummer., Astrologer atAstroSage tar också hänsyn till detta nummer för att skapa kompatibilitetenpercent av infödda och ger också ytterligare information om dem och deras respektälskare.

  3. beräkning av Namank eller Namnnummer: det slutliga numret som erhållits efter att ha lagt till allanummer som är associerade med hans / hennes namn är känt som Namank eller Namnnummer. Till exempel, om en viss persons namn är SHYAM, så ansluts numrenmed bokstäverna, som är 3, 5, 1,1 och 4, läggs till. Det slutliga antalet som kommer fram är 14, vilket ytterligare läggs till, 1+4 är lika med 5., Således är 5 Namanken eller Namnetantal av en individ vars namn är SHYAM.,sociated withthe following letters when love compatibility according to name is calculated:

English Alphabets A I J Q Y B K R C G L S D M T H E N X U V W O Z P F No Alphabet
Corresponding Numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Name Compatibility: How Is It Calculated?,

för att beräkna andelen kompatibilitet mellan dig och din partner, baranamnen på dig och din partner krävs. Ange detaljerna ovan och snabbtvet de resultat som kan ge positiva förändringar i ditt kärleksliv.

Efter att ha känt procentandelen av din kompatibilitet kan du också läsa detaljerad informationom ditt kärleksliv. Tillsammans med att ge båda dina destiny nummer, Astrosagehar också gjort ansträngningar för att ge information om andra värdefulla områden avliv som karriär, gynnsamma stjärntecken, dag, land, stad och många fler., Således, du kan inte ta reda på din kompatibilitet procent, men också upptäcka aspektsin som du kommer att förbli på samma sida. På AstroSage, dessa rapporter är specificallycurated av astrologer som hjälper dig att inte bara förbättra ditt kärleksliv men alsoguide du att undvika att ta beklagligt felsteg. Du kan också använda Numerology Calculator verktyg för att utforska din framtid och veta mer om certainchallenges och hinder som står i vägen.

Vi hoppas att den här artikeln om kärlekskompatibilitet visar sig vara till nytta för dig.Tack för att du besöker vår hemsida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *