Site Overlay

Maven-introduktion (Svenska)

tillhandahålla riktlinjer för utveckling av bästa praxis

Maven syftar till att samla nuvarande principer för utveckling av bästa praxis och göra det enkelt att styra ett projekt i den riktningen.

till exempel är Specifikation, utförande och rapportering av enhetstester en del av den normala byggcykeln med Maven., Nuvarande enhet testa bästa praxis användes som riktlinjer:

  • hålla test källkod i en separat, men parallell källa träd
  • använda testfall namngivning konventioner för att lokalisera och utföra tester
  • med testfall ställa in sin miljö i stället för att anpassa bygga för testberedning

Maven hjälper också i projekt arbetsflöde såsom release och problemhantering.

Maven föreslår också några riktlinjer för hur du utformar projektets katalogstruktur. När du lär dig layouten kan du enkelt navigera i andra projekt som använder Maven.,

vissa projekt kanske inte passar in i denna struktur av historiska skäl, medan de tar en påstridig inställning till projektlayouten. Medan Maven är utformad för att vara flexibel för behoven hos olika projekt, kan den inte tillgodose alla situationer utan att kompromissa med sina mål.

om ditt projekt har en ovanlig byggstruktur som inte kan omorganiseras, kan du behöva avstå från vissa funktioner eller användningen av Maven helt och hållet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *