Site Overlay

fläkten startar inte/C eller uppvärmning lufthanterare fläkten kommer inte att köras

 • posta en fråga eller kommentar om att diagnostisera och reparera lufthanterare fläktmotorer & kontroller

InspectAPedia tolererar inga intressekonflikter. Vi har ingen relation med annonsörer, produkter eller tjänster som diskuteras på denna webbplats.,

AHU fläkt felsökning diagnos& reparation:

denna artikel serien beskriver i detalj testning och diagnos av problem med luftkonditioneringsfläktar och med forcerad varm luft värme fläkt fläktar som finns i luften handler eller AHU.

När fläkten inte startar problemet kan vara något så enkelt som en fläkt fackdörr som inte är helt stängd, eller en igensatt kondensat avlopp.,

Vi tillhandahåller också ett ARTIKELINDEX för detta ämne, eller så kan du prova sidans övre eller nedre sökruta som ett snabbt sätt att hitta information du behöver.

hur man diagnostiserar& fixa en Fläktfläkt som inte startar

varför startar inte min fläktfläkt på egen hand? Det kommer att köras om jag ger det en ”spin”

min gasvärmare fungerar inte korrekt. Min termostat signalerar värmaren korrekt och brännaren tänds, men fläkten slås inte alltid på., Om jag öppnar panelen och snurra ekorren buren lite, börjar det omedelbart att blåsa luft och kör uppvärmningscykeln. Vad kan det här vara? – Mike.

foto: en elektrisk motor med en remskiva och bälte för att driva fläkten i en lufthanterare.

svara: kontrollera eller byt ut fläktmotorn start/run kondensator

Mike:
ofta när en VVS-fläkt inte startar på egen hand, men kommer att starta och fortsätta snurra när du ger det ett tryck som innebär att startkondensatorn för enheten har misslyckats.,

det är en billig del som kan installeras eller ersättas av din VVS Service tech eller av en husägare som har kompetens inom elektriska ledningar, med hjälp av en VOM, och efter enkla ledningar instruktioner.

12 skäl till att en lufthanterare, A/C eller ugn fläkt Van inte körs

foto: en direkt-enhet luft hanterare fläkt motor på en snyggt rengjorda AHU.,

innan vi fokuserar på motor och kontroller av lufthandtag fläkt fläkt (används i både luftkonditionering och värmesystem) låt oss fråga om problemet är inte specifikt fläkten fläkt men mer i princip: luftkonditioneringen eller värmaren själv bara inte startar som svar på ett samtal för kylning eller uppvärmning.

för att utesluta problem utanför fläkten eller lufthanteraren själv, kontrollera:

 • A / C startar inte eller förlorar kylkapacitet: om ditt luftkonditionerings-eller värmepumpssystem har förlorat sin kylkapacitet eller inte startar alls se REPARATIONSGUIDE för luftkonditioneringsapparater., Se till att alla elektriska strömbrytare för systemet är ”på” och att termostaten är korrekt inställd.
 • värme startar inte eller förloras kapacitet: om ditt värmesystem eller värmepump (varm luft värme) inte startar alls, se uppvärmning förlust diagnos-ugnar.

Nu kan vi fortsätta genom att anta att du är övertygad om att problemet är rätt i lufthanteraren. Så ta en titt på dessa vanligaste orsakerna till fel på AHU fläkten att köra. Jag har ordnat den här listan ungefär i sannolikhetsordning och även för att sätta de enklaste och enklaste sakerna att kontrollera först.,

de flesta villaägare kan kontrollera de första sex av dessa saker genom enkel observation.

se upp: stäng av strömmen innan du öppnar och inspekterar insidan av lufthanteraren eller dess fläktfack. Det finns risk för avhuggna fingrar eller till och med död genom elektrocution om utrustningen inte är helt avstängd.

säkert de flesta husägare (utom min mamma) kan kontrollera att termostaten är inställd på att ringa för uppvärmning eller kylning, och du kan se om en fläkt fack dörren är öppen eller kondensat facket är full av vatten.,

men för elektrisk inspektion och testning av komponenter eller switchar, om du inte är utbildad, bekväm och säker med att använda grundläggande elektriska testverktyg som en neon tester eller VOM eller DMM för att kontrollera om elkraft, inte prova det och inte röra något. Ring istället ditt VVS-serviceföretag för hjälp.

 1. kontrollerna kräver inte uppvärmning eller kylning – en termostat eller ibland elektroniskt styrkort fel
  ., Se fläkten AUTO på TERMOSTATBRYTARE
 2. ingen elektrisk ström till fläkten eller dess reglage-kontrollera att säkringen eller värme-eller kylbrytaren är avstängd. Kontrollera om det finns en lös eller frånkopplad tråd eller en korroderad elektrisk kontakt.,För värmepumpar och luftkonditioneringssystem som använder en sensoromkopplare för att upptäcka vatten i kondensatöverflödespannan, kan detta tillstånd förhindra att lufthanteraren körs i luftkonditionering och värmepumpsystem –
  KONDENSATPANNA SWITCH LOCKOUT
 3. lös eller trasig fläkt beltOn belt – drivna fläktenheter-fläktmotorn körs men fläkten slår inte
 4. Lös remskiva på bältesdrivna fläktenheter – fläktmotorn körs men fläkten slår inte
 5. skadad fläkt montering axel eller lager – en beslagtagen fläkt montering (ovanligt)., Motorn drar onormalt höga ampere.,för att driva fläkten
 6. Dålig fläktgräns kontrollomkopplare i värmeugnar –
  se FLÄKTGRÄNS felsökning
 7. överhettad elektrisk motor, av på termisk återställning –
  se MOTORÖVERBELASTNINGSÅTERSTÄLLNINGSOMKOPPLARE
 8. dålig elektrisk motor för fläkten eller fläkten själv –
  se elektrisk MOTOR DIAGNOSTIKGUIDE

läsarfråga: min ugnsblåsfläkt kommer inte att engagera – brännaren startar men inte fläkten

 • dålig elektrisk motor för fläkten eller fläkten själv –
  se elektrisk motor DIAGNOSTIKGUIDE
 • läsarfråga: / h3 >

  Jag har nyligen börjat använda min ugn (20+ år gammal ugn), och fläkten fläkten kommer inte att engagera., Piloten och gasbrännare startar, men fläkten gör det inte. Jag har sett till att fläkten är inställd på ”auto”, på termostaten. Finns det något förfarande jag kan göra för att felsöka problemet? Jag har sett flera ämnen, men ingen verkar vara till hjälp. – J. B. 12/31/2013

  svara:

  en kompetent inspektion på plats av en expert hittar vanligtvis ytterligare ledtrådar som skulle möjliggöra ett mer exakt, komplett och auktoritativt svar än vad vi kan ge via e-post ensam., Men här är några förslag för att börja felsöka problemet med en ugn fläkt som inte startar:

  Steg 1: Jag skulle börja med att bekräfta att fläkten kommer att fungera. Ditt system har förmodligen en manuell fläkt på strömbrytaren på termostaten, eller om inte, det kan finnas en fläkt på tryck pull switch höger på fläktgräns omkopplaren i lufthanteraren.

  om du kan göra fläkten kör då vet vi att problemet inte är med fläktmotorn eller drivremmen eller monteringen och vi skulle gå till steg två.,för en manuell fläkt på omkopplare som finns på vissa gränsbrytare i fläkten eller lufthanterarenheten själv

  se kontinuerlig fläkt fläktdrift

  steg 2: Jag skulle fortsätta diagnosen genom att titta på beteendet hos fläktgränsbrytaren när ugnen värms upp; antar att ingen har trasslat med omkopplaren för att försöka ändra dess inställningar, bör den fungera som beskrivs i artikeln ovan början

  vid FLÄKTGRÄNSBRYTARE felsökning

  denna artikelserie svarar på de flesta frågor om värme-och luftkonditioneringssystem felsökning, inspektion, diagnos och reparationer., Vi beskriver hur man inspekterar, felsöker och reparerar värme-och luftkonditioneringssystem för att informera husägare, köpare och heminspektörer om vanliga värmesystemfel. Kontakta oss för att föreslå textändringar och tillägg och, om du vill, att få online notering och kredit för detta bidrag.,

  Reader Q&a på fläktar

  på 2020-09-06 – av (mod) –

  låter som ett ledningsproblem eller ett dåligt styrkort

  på 2020-09-06 av PETER

  FLÄKTBLÅSARE som inte körs på A/C men körs på värmare, och kunde inte heller slå PÅ fläkten från termostaten, behöver hjälp, tack

  på 2020-08-22 av anonym

  min AC luftfläkt gick dåligt i min trailer men under de senaste 6 månaderna kunde det inte hålla jämna steg med temp l hade den satt på, kommer Ny att kunna hänga med ?,

  på 2020-07-29 av Tawnie

  termostaten föll av väggen i hundar vatten skålen. Allt fungerar nu, förutom fläkten startar inte??? Mayb tändstift

  på 2020-07-27 av Ryan

  min fläktmotor kommer inte att köras. Jag luktade brinnande lukt kommer från ugnen så jag undersökte. Spolen måste ha frös upp och överhettades. Jag rengjorde spolen som var mycket smutsig. Jag ersatte också motor och kondensator. När jag slår på enheten på motorn gör bara ett konstant ljud men slår inte på fläkten. Jag har kollat makt att gå ombord. Termostatavläsning 24 volt ombord., Det finns ingen säkring bara en brytare som jag kollade också. Jag vet inte vad jag ska kontrollera. Jag kommer att kontrollera omkopplarna men lutar mot styrkortet. Alla idéer

  på 2020-07-14 – av (mod) –

  markera
  När vi har en elektrisk motor som kommer att köras om de ges en spin eller tryck jag tror att problemet är förmodligen en dålig start kondensator

  på 2020-07-14 av Mark Cohen

  Jag har en G51mp Elite-serie Lennox ugn och VVS-enhet. Fläkten i ugnen snurrar inte, bara hums, även om den snurrar fritt när den vrids för hand., När jag vrider fläkten från ”auto ” till” on ” på termostaten , och jag hjälper fläkten genom att flytta den lite för hand, går den, men går bara långsamt. Jag ersatte fläkten Start kondensator, men samma resultat uppstår. Några idéer, vad kan orsaka detta??

  på 2020-07-05 – by (mod) –

  OK så vi pratar om fläkten som rör sig konditionerad luft in i din byggnad. Några diagnostiska förslag är ovan på denna sida.,

  på 2020-07-05 Av Anonym

  alla fungerar bra utom lufthanteraren

  på 2020-07-05 av carole tallent

  det är ett paket värmepump allt utanför,det är luftkanalfläkten

  på 2020-07-05 – av (mod) –

  Carol
  vilken fläkt stoppar:
  inomhuslufthanteraren fläkt

  – diskuteras på denna sida
  eller
  utomhus kompressor-kondensor enhet fläkt – fläkt, kompressor/kondensor enhethttps://inspectapedia.com/aircond/HVAC_Condenser_Fan.php

  på 2020-07-05 18:06:11.013418 av Carole Tallent

  jag har en all utomhusenhet. 2.,5 ton luften kommer att fungera bra genom dagen, men ca 11: 00 varje natt fläkten stannar. så jag stänger av den till nästa morgon, det gör mig galen

  på 2020-06-23 23:33:59.800769 – by (mod) –

  Ken
  en humming fläktmotor är ofta ett tecken på en beslagtagen elmotor eller eventuellt ett dåligt relä eller styrkort – det kan hända om vi får elektriska komponenter våta. Ledsen, men vi har alla förstört något en gång eller till eller … ännu mer.,
  om, med strömmen av, fläktmotorn snurrar lätt skulle jag försöka ersätta start / run kondensatorer, och
  innan du slår på strömmen igen skulle jag vara säker på att varje komponent är torr.
  se upp: om du inte är bekant med korrekt säkert elarbete kan du bli chockad eller dödad.
  sök också InspectApedia.com för elektrisk motordiagnos för några enkla tester

  på 2020-06-23 av Ken

  köpte precis ett hem och spolade ut kondenseringsenhet, förmodligen sprutar vatten på elektriska komponenter inuti. Sköt upp A / C och sprang bra i ungefär en timme, sedan stängdes den., Efter att ha låtit det torka ut en dag försökte jag skjuta upp och ingen ugn eller luftkonditionering kommer att fungera. Ett brummande ljud kommer från fläktblåsaren. Bekymrad jag kan ha kortslutit ut någon tråd som ledde till fläkten fläkten. Jag har jobbat så hårt på det här hemmet.

  på 2020-05-26 – by (mod) –

  Darrell
  om fläktmotorn fungerar i uppvärmningsläge tror jag inte att dess misslyckande att starta i kylningsläge skulle vara ett fläktmotorkondensatorfel.,
  mer-sannolikt finns det ett ledningsfel (om fläktmotorn aldrig har fungerat i kylningsläge)
  eller
  ett styrkort eller reläfel (om fläktmotorn används för att arbeta i kylningsläge)

  på 2020-05-26 av Darrell

  fläktmotorn arbetar på värmecykel men kommer inte när den slås på Till A/C-cykel? Fläktmotor som arbetar ute på enheten men inte på ugnen? Jag har haft dörren på och av påslagen brytare på och av också. Ledningar ser ok kondensator?

  på 2020-04-23 – av (mod) –

  Luis
  Bra första diagnostiska steg.,
  om du hoppar på termostatkontakterna ska brännaren börja först; fläkten startar inte förrän plenum har värmts upp.
  så: vid ett samtal för värme, tänds brännaren? (Är det gas eller olja?)
  även om det finns en manual på kontroll på gränskontrollen, vrid den till fläkt på-om fläkten körs då problemet är inte fläkten själv.
  fler diagnostik finns i artikeln ovan.,

  på 2020-04-23 av Luis

  den här York-fläktmotorn tänds inte, strömmen verifierades, om jag manuellt trycker på kontaktorn i den fungerar , men inte på egen hand , får jag inte 24 volt ombord

  på 2019-12-19 av Tina

  Vi har en elektrisk ugn (Trane). Vi flyttade precis in i vår byggnad, så visste inte om värmeenheten fungerade förra året eller inte. Vi har haft problem med det sedan vi satte på det. Vi har fått höra nyligen ett bälte var lös och systemet var i ett hårt lås. Han spände bältet och återställde systemet., Nästa morgon kom vi in i värmen som inte fungerade. Termostaten är inställd på 71, men det var 64 när vi gick in. Kan det betyda att vår enhet är inlåst igen?

  fråga: fläkt fläkt körs om jag ger det en spin

  2019/10/25 Dsmith 10

  Vi har en Nordyne ugn Modell # PGC2TC060D24B. fläkten # är 622636. När vi sätter fläkten i körläge, fläkten kommer att köras ibland och ibland inte förrän jag snurra hjulet. Det gör detta när vi försöker köra ugnen och luften också.

  Var är kondensatorn på denna motor? Det är inte på utsidan av motorn., Tror du att det är kondensatorn?

  Var är kondensatorn placerad på en # 622636 motor på en Nordyne ugn # PGC2TC060D24B ugn det är inte på utsidan av motorn. Fläkten kommer att köras ibland när termostaten är i körläge och ibland inte kommer att köra förrän jag snurra hjulet.

  svara:

  Jag vet inte denna ugn exakt-modell, D. S. inte heller kunde jag hitta ditt modellnummer – har du fått Io Manual för det? Om inte kan vi hjälpa till att hitta en – som kommer att innehålla kopplingsscheman och Reservdelslistor.,

  men ja i allmänhet om motorn kommer att köras när du ger fläkten fläkt en snurr då oftast problemet är startkondensatorn (om närvarande) eller en dålig Start relä kontrollomkopplare.

  på 2019-07-02 av (mod) –

  Från bara kommentaren som du har skrivit förstår jag inte situationen förutom att ge dig en mycket allvarlig varning om att om du har en brytare som är som du beskriver det fastnat i ON-läge som är extremt farligt riskerar ett hus Brand.,

  på 2019-06-30 Av Anonym – äldre trane unit indoor unit breaker sitter fast i On postion – indoor unit ingenting kommer på .

  @tom, kan brytaren som sitter fast i på posten inte låta lufthanteraren komma på

  på 2019-06-30 av tom

  Jag har en äldre trane – enhet inomhusenheten brytaren sitter fast i på postion – inomhusenheten ingenting kommer på.

  har ck alla brytare.outdoor unit when contactor is pushed in it comes on

  on 2019-06-19 by (mod) –

  låt oss börja med en genomgång av orsakerna som anges ovan på denna sida., Ta en titt och låt mig veta vad du tycker.

  på 2019-06-14 av Harry

  IFM kommer bara att komma på när den vita Rodgers fan limit switch flyttas från auto till Manuell på .spelar ingen roll vilken position termostat omkopplaren är i.

  på 2019-06-08 av (mod) –

  låter som en beslagtagen kompressormotor eller Miss wired control

  på 2019-06-07 av Rich

  min VVS när på fläkten det fungerar, men så snart jag byter till AC det blåser 3 amp säkringen. Någon hjälp skulle uppskattas.,

  på 2018-10-14 av (mod) –

  via privat e-post:
  Jag skulle uppskatta all hjälp eller kommentarer om saker jag kan kontrollera på min AC-enhet. Fläkten kommer inte på. Det finns en 3 amp säkring i ledningssystemet som jag har kontrollerat och det är bra.. något utlöste brytaren på själva enheten. Jag utlöste den och satte på den igen.

  . systemet kom tillbaka men det finns ingen påtvingad luft som kommer genom ventilerna och kondensorspolarna började frysa upp nästan omedelbart. Enheten har en ekorre-bur fläkt och det kommer inte att komma på., Med brytaren i huvudpanelen avstängd nådde jag in och fläkten snurrar fritt..

  Jag slog sedan på huvudbrytaren igen och jag kan höra en ”humming” men fläkten snurrar inte.. är det möjligt att startkondensatorn och / eller startreläet har gått ut?? Återigen skulle någon hjälp uppskattas mycket.. kommer att vara 90 * höra i morgon och min fru kommer att vara här utan luft den här veckan om jag inte kan få det att gå i morgon..,
  svara:
  ”något utlöste brytaren på själva enheten”
  berättar att det fanns en överström eller kortslutning; det kan vara en misslyckad motor, låg spänning eller en misslyckad eller kortsluten strömbrytare, styrkort, relä eller tråd.
  en servicetekniker skulle förmodligen inspektera för något visuellt uppenbart: skadad, bränd, lös och följ sedan den aktuella vägen genom utrustningen.
  se upp: Du kan bli chockad eller dödad om du inte vet hur man följer dessa förfaranden på ett säkert sätt.,

  på 2018-06-07 av (mod) –

  vanligtvis är situationen du beskriver spårad till en dålig startkondensator, dåliga fläktlager, låg spänning eller en av de andra orsakerna som diskuteras i artikeln ovan på detta, pge.

  på 2018-06-06 av Steve

  Jag ersatte startkondensator men fläkt fläkt kommer fortfarande inte att starta av sig själv, bara hums. Jag kunde starta fläkten medan humming genom att trycka ekorre bur med skruvmejsel.

  på 2018-01-14 av (mod) –

  David
  Titta på ratten på gränsen slå på ett samtal för värme.,
  om ratten roterar som plenum värms upp (som det ska) ratten kommer att rotera förbi fläkten på temperatur. Vid den tidpunkten fläkten fläkt bör starta.
  om det inte gör det då problemet är i ditt fall förmodligen gränsen växla själv. Andra saker vi kontrollerar är fläkten start / run kondensator och fläktmotorn själv också, naturligtvis som fläktlagren och rörelsen. Eftersom din fläkt startar och körs i manuellt fläktläge misstänker jag gränsbrytaren.

  på 2018-01-14 08:05:30.290825 av David Turner

  Jag har ställt liknande frågor, men kan inte hitta dem eller responses…so. – herr talman!.,Jag har en 20-årig ”inter-city” (international comfort) oljeugn. Ugnen kommer på (eld), men fläkten kommer inte. Det finns en manuell omkopplare på fläkten, och det startar det rätt upp, men det kommer inte att komma på som ett svar på ugnen som stänger ner allt. Jag har installerat ny start / run kondensator, men ingen hjälp. Jumpering” g ”till” r ”@ board orsakar fan att ” hum ” men inte starta. Den här saken gör mig galen & det är kallt. Kryputrymmet är tätt. Har haft två ”ansedda” service män kommer, men inte heller var till hjälp., Man verkade inte veta vad han tittade på & den andra var antingen analfabeter eller en lögnare när han tog ner serial/mod #s och sa att furnace inte kunde fungera i ”den positionen” och han skulle behöva ”ändra brännarposition” för $3-400, men eftersom så gammal borde jag bara byta ut. Installerades när huset var nytt w / inga problem för 20 + år också labled i 3 olika platser inom inches av ”# S ” är instruktioner om hur man installerar i updraft, downdraft eller horisontella positioner. Cad cell ren, filtrera nya, munstycke bra, ugn ljus….HJÄLP ??!! Tack.,

  på 2017-11-23 av (mod) –

  Tack för uppföljningen Thomas som hjälper andra läsare. Jag tror att du beskriver en vatten-till-luft konvektor enhet och en fläkt som inte var påslagen.

  på 2017-11-21 av Thomas

  Jag kunde räkna ut problemet och det visade sig vara en zonventil. Jag är inte ny på VVS men inte heller en professionell och har inte trasslat runt detta system mycket., Enheten är inne i ett badrum tak service ett hotellrum utan en åtkomstpanel så jag försökte göra så mycket diagnostisera innan du skär ett hål i taket och installera en åtkomstpanel till området för AHU ventiler. I detta system värmezonen ventilen inte bara öppna och stänger härdat vatten men också driver fläktenheten.

  på 2017-11-21 av Thomas

  Jag arbetar med att diagnostisera varför min värmare inte slår på, fläktmotorn körs när den är på kylning men inte för uppvärmning., Jag har två pannor som kör med en pannpump och vet att mitt värmerör är upp till temperatur men fläkten startar inte. Finns det en fläktgränsbrytare bara för uppvärmning?

  Fortsätt läsa vid felsökning av FLÄKTGRÄNS eller välj ett ämne från de närbesläktade artiklarna nedan, eller se hela ARTIKELINDEXET.,

 • fläkt, LUFTHANDLER fläkt enhet
 • fläkt gräns SWITCH
 • fläkt gräns SWITCH felsökning
 • fläkt MOTOR START kondensatorer
 • fläkt, kompressor / kondensor enhet
 • fläkt energi INDEX FEI
 • fläkt gräns SWITCH
 • fläkt MOTOR START kondensatorer
 • fläktljud, HVAC
 • FLÄKTENERGIINDEX FEI
 • fläkt gräns SWITCH
 • fläkt MOTOR START kondensatorer
 • fläktljud, HVAC
 • fläkt>fläkt på auto man termostat switch
 • fläkt på Switch addtion
 • fläkt brukar stoppa – termostat switch
 • underdimensionerade returkanaler – inte tillräckligt returluft
 • föreslagna citat för denna webbsida

  fläkten startar inte vid INSPECTAPEDIA.,com – Online encyclopedia of building & miljöinspektion, testning, diagnos, reparation, & problemförebyggande råd.

  INDEX till relaterade artiklar: ARTIKELINDEX till UPPVÄRMNINGSUGNAR

  eller använd sökrutan nedan för att ställa en fråga eller sök InspectApedia

  Ställ en fråga eller sök InspectApedia

  prova sökrutan precis nedanför, eller om du föredrar, skicka en fråga eller kommentera i kommentarfältet nedan och vi kommer att svara snabbt.,

  Sök på InspectApedia webbplats

  Obs: utseendet på din kommentar nedan kan försenas: om din kommentar innehåller en bild, webblänk eller text som ser till programvaran som om det kan vara en webblänk, kommer din inlägg visas efter det har godkänts av en moderator. Ursäkta förseningen.

  kommentarformuläret laddar kommentarer…

  tekniska granskare& referenser

  Klicka för att visa eller dölja citat& referenser

  • …,

  böcker& artiklar om att bygga& Miljöinspektion, testning, diagnos,& reparation

  • våra rekommenderade böcker om att bygga& mekanisk systemdesign, inspektion, problemdiagnos och reparation samt om inomhusmiljö och IAQ testning, diagnos och sanering är på Inspectapedia bookstore. Se även våra bokrecensioner-InspectAPedia.
  • …,
  • Carson, Dunlop & Associates Ltd., 120 Carlton Street Suite 407, Toronto PÅ M5A 4K2. Tfn: (416) 964-9415 1-800-268-7070 e-post: [email protected] företaget tillhandahåller professionella hem inspektionstjänster och även omfattande hem inspektion utbildning och hem inspektion relaterade publikationer. Alan Carson är en tidigare ordförande för ASHI, American Society of Hem Inspektörer.,
   tack vare Alan Carson och Bob Dunlop, för tillstånd för InspectAPedia att använda textutdrag från Hemreferensboken & illustrationer från det illustrerade hemmet. Carson Dunlop Associates erbjuder omfattande hem inspektion utbildning och rapportskrivning material.
   det illustrerade hemmet illustrerar byggdetaljer och byggkomponenter, en referens för ägare & inspektörer.,
   specialerbjudande: för en 5% rabatt på valfritt antal kopior av den illustrerade hem köpt som en enda order ange INSPECTAILL i orderbetalningssidan ”Promo/Redemption” utrymme.
   TECHNICAL REFERENCE GUIDE till tillverkarens modell och serienummer för uppvärmning och kylning av utrustning, användbar för att fastställa en ålder av värme-pannor, ugnar, varmvattenberedare tillhandahålls av Carson Dunlop Weldon & Intresseföretag
   Specialerbjudande: Carson Dunlop Associates erbjuder InspectAPedia läsare i U. S. A., en rabatt på 5% på valfritt antal kopior av den tekniska referensguiden som köpts som en enda order. Skriv bara in INSPECTATRG i orderbetalningssidan ”Promo / Redemption” utrymme.
  • HEMREFERENSBOKEN – Encyclopedia of Homes, Carson Dunlop& Associates, Toronto, Ontario, 25th Ed., 2012, är en bunden volym på mer än 450 illustrerade sidor som hjälper hem inspektörer och husägare vid inspektion och upptäckt av problem på byggnader., Texten är avsedd som en referensguide för att hjälpa fastighetsägare att fungera och behålla sitt hem effektivt. Fältinspektionsblad ingår på baksidan av volymen.
   specialerbjudande: för en 10% rabatt på valfritt antal kopior av Hemreferensboken köpt som en enda order. Ange INSPECTAHRB i orderbetalningssidan” Promo/Redemption ” utrymme. InspectAPedia.com redaktör Daniel Friedman är en bidragande författare.
   eller välj HOME REFERENCE eBook för datorer, Mac, Kindle, iPad, iPhone eller Android smarta telefoner.,
   specialerbjudande: för en 5% rabatt på valfritt antal kopior av hem referens eBook köpt som en enda order. Ange INSPECTAEHRB i orderbetalningssidan” Promo/Redemption ” utrymme.,
  • Building inspection education & report writing systems from Carson, Dunlop & Associates Ltd
   COMMERCIAL BUILDING INSPECTION COURSES – protocol ASTM Standard E 2018-08 for Property Condition Assessments
   HOME INSPECTION EDUCATION COURESES (Canada)
   HOME INSPECTION EDUCATION COURSES (USA) including home study & live classes at eleven colleges & universities.,
   hem inspektion utbildning: hem studiekurser – [email protected] Training 10-kursprogram.
   Specialerbjudande: Carson Dunlop Associates erbjuder InspectAPedia läsare i U. S. A. 5% rabatt på dessa kurser: Ange INSPECTAHITP i den ordning betalningen sidan ”Promo/Inlösen” utrymme. InspectAPedia.com redaktör Daniel Friedman är en bidragande författare.
  • Horizon Software system hanterar affärsverksamhet,schemaläggning,& inspektionsrapport skriva med Carson Dunlop kunskapsbas& färgbilder., Horizon-systemet körs på alltid tillgänglig molnbaserad programvara för kontorsdatorer, bärbara datorer, surfplattor, iPad, Android, & andra smartphones

  Utgivare InspectApedia.com -Daniel Friedman

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *