Site Overlay

cervikal längd och förutsägelse av prematur leverans

syftet med översynen: att presentera en sammanfattning av litteraturen och de senaste framstegen i den kliniska användningen av cervikal längd för förutsägelse av för tidig födsel.

senaste fynd: cervikal längd är prediktiv för tidig födsel i alla undersökta populationer, inklusive asymtomatiska kvinnor med tidigare konbiopsi, mullerian anomalier eller multipel dilatation och evakueringar., Medan cervikal längd är den mest prediktiva mätningen kan funneling lägga till sitt prediktiva värde i vissa populationer. När det gäller interventioner som syftar till att förhindra för tidig födsel när en kort cervikal längd har identifierats hos asymptomatiska kvinnor, pekar de senaste uppgifterna från en metaanalys av alla försök som hittills publicerats till förmån för ultraljudsindikerad cerclage hos kvinnor med både tidigare för tidig födsel och en livmoderhalslängd mindre än 25 mm., Andra ingrepp för en kort cervikal längd som progesteron och indometacin är lovande, men förtjänar ytterligare studier innan kliniska rekommendationer kan göras. Hos kvinnor med symptomatisk prematur arbetskraft har en ny studie visat att kunskap om cervikal längd (och fetalt fibronektin) kan vara fördelaktigt både när det gäller tid att triage och minskning av för tidig födsel.

sammanfattning: Transvaginal ultraljud cervikal längd som används som ett screeningverktyg för förutsägelse och förebyggande av för tidig födsel kan avsevärt förbättra hälsoresultatet för gravida patienter och deras barn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *