Site Overlay

AROUND LAB NEWS / sv ” skillnaden mellan CFU och en bakteriecell

skillnaden mellan CFU och en bakteriecell

i mikrobiologi är kolonibildande enhet (CFU) ett mått på viabla bakterie-eller svamptal. Till skillnad från i direkta mikroskopiska tal där alla celler, döda och levande, räknas, mäter CFU livskraftiga celler. Av bekvämlighet ges resultaten som CFU / mL, kolonibildande enheter per milliliter.

teorin bakom CFU-tekniken fastställer att en enda bakterie kan växa och bli en koloni via binär fission., Dessa kolonier är tydligt olika mellan varandra, både mikroskopiska och makroskopiska. Vissa bakterier separerar emellertid inte helt under provberedningsprocessen (stafylokocker, streptokocker) och resultaten av räkningen kommer att ligga under antalet enskilda celler med hjälp av direkta metoder.

en koloni är ett kluster av mikroorganismer som växer på ytan av eller inom ett fast medium; vanligtvis odlade från en enda cell.

varje bakteriecell uppstår antingen genom delning av en redan existerande cell med liknande egenskaper (dvs., binär fission), eller genom en kombination av element från två sådana celler i en sexuell process.

statistisk betydelse, när den tillämpas på inkuberade plattor, beror på forskningshypotesen, testets kraft (dvs. sannolikheten för ett typ II-fel (dvs. sannolikheten för att inte avvisa nollhypotesen när det inte är sant)), skillnaden mellan antalet kolonier som observerats under experimentella och kontrollförhållanden och noggrannheten i räkningsmetoden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *