Site Overlay

2.5: regler för resonansformer

exempel 2.5.1: multipel resonans av andra molekyler

molekyler med mer än en resonansform

vissa strukturella resonanskonformationer är den främsta bidragsgivaren eller de dominerande former som molekylen existerar. Om vi till exempel tittar på ovanstående regler för att uppskatta stabiliteten hos en molekyl ser vi att för den tredje molekylen är de första och andra formerna de viktigaste bidragsgivarna för molekylens övergripande stabilitet., Kväve är mer elektronegativ än kol, så det kan hantera den negativa laddningen mer än kol. Ett kol med en negativ laddning är den minst gynnsamma konformationen för att molekylen ska existera, så den sista resonansformen bidrar mycket lite för jonens stabilitet.

Hybridresonansformerna visar de olika Lewis-strukturerna med elektronen som delokaliserats., Detta är mycket viktigt för reaktiviteten av klorobensen eftersom det i närvaro av en elektrofil kommer att reagera och bildandet av en annan bindning kommer att riktas och bestämmas genom resonans. Det långa paret elektroner som delokaliseras i den aromatiska substituerade ringen är där det potentiellt kan bilda en ny bindning med en elektrofil, eftersom det visas att det finns tre möjliga ställen som reaktivitet kan äga rum, den första som reagerar kommer att äga rum vid para-positionen med avseende på klorosubstituenten och sedan till antingen Orto-positionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *