Site Overlay

prostaatkanker

kanker treedt op wanneer genetische mutaties zich opbouwen in kritieke genen, met name die welke de celgroei en-deling controleren of het herstel van beschadigd DNA. Deze veranderingen zorgen ervoor dat cellen ongecontroleerd kunnen groeien en delen om een tumor te vormen. In de meeste gevallen van prostaatkanker, worden deze genetische veranderingen verworven tijdens het leven van een man en zijn alleen aanwezig in bepaalde cellen in de prostaat. Deze veranderingen, die somatische mutaties worden genoemd, worden niet geërfd., Somatische veranderingen in vele verschillende genen zijn gevonden in prostate kankercellen. Minder vaak, genetische veranderingen huidig in wezen alle cellen van het lichaam verhogen het risico van het ontwikkelen van prostaatkanker. Deze genetische veranderingen, die als germline veranderingen worden geclassificeerd, worden gewoonlijk geërfd van een ouder. Bij mensen met kiemlijnmutaties beïnvloeden veranderingen in andere genen, samen met milieu-en leefstijlfactoren, ook of een persoon prostaatkanker zal ontwikkelen.,

erfelijke mutaties in bepaalde genen, zoals BRCA1, BRCA2 en HOXB13, zijn verantwoordelijk voor enkele gevallen van erfelijke prostaatkanker. Mannen met mutaties in deze genen hebben een hoog risico op het ontwikkelen van prostaatkanker en, in sommige gevallen, andere kankers tijdens hun leven. Bovendien kunnen mannen met genmutaties van BRCA2 of HOXB13 een hoger risico hebben op het ontwikkelen van levensbedreigende vormen van prostaatkanker.

de eiwitten die worden geproduceerd uit de genen BRCA1 en BRCA2 zijn betrokken bij het fixeren van beschadigd DNA, wat helpt om de stabiliteit van de genetische informatie van een cel te behouden., Om deze reden, worden de proteã nen BRCA1 en BRCA2 beschouwd om tumoronderdrukkers te zijn, wat betekent dat zij helpen cellen te houden van het groeien en het verdelen te snel of op een ongecontroleerde manier. De veranderingen in deze genen schaden de capaciteit van de cel om beschadigd DNA te bevestigen, toestaand potentieel het beschadigen veranderingen om te volharden. Aangezien deze tekorten accumuleren, kunnen zij cellen veroorzaken om te groeien en oncontroleerbaar te verdelen en een tumor te vormen.

het hoxb13-gen geeft instructies voor het produceren van een eiwit dat zich hecht (bindt) aan specifieke gebieden van DNA en de activiteit van andere genen reguleert., Op basis van deze rol, wordt het eiwit geproduceerd uit het gen hoxb13 genoemd een transcriptiefactor. Als BRCA1 en BRCA2, wordt de proteã ne HOXB13 verondersteld om als tumorontstoringsapparaat op te treden. De mutaties van het HOXB13 gen kunnen in verslechtering van de tumorontstoringsfunctie van het eiwit resulteren, resulterend in de ongecontroleerde celgroei en verdeling die tot prostate kanker kan leiden.

erfelijke variaties in tientallen andere genen zijn bestudeerd als mogelijke risicofactoren voor prostaatkanker., Sommige van deze genen verstrekken instructies voor het maken van proteã nen die met de proteã nen in wisselwerking staan die van de genen BRCA1, BRCA2, of HOXB13 worden geproduceerd. Anderen fungeren als tumoronderdrukkers door verschillende wegen. Veranderingen in deze genen leveren waarschijnlijk slechts een kleine bijdrage aan het totale risico op prostaatkanker. Nochtans, vermoeden de onderzoekers dat de gecombineerde invloed van variaties in veel van deze genen het risico van een persoon om deze vorm van kanker te ontwikkelen beduidend kan beà nvloeden.

in veel families zijn de genetische veranderingen geassocieerd met erfelijke prostaatkanker onbekend., Het identificeren van bijkomende genetische risicofactoren voor prostaatkanker is een actief gebied van medisch onderzoek.

naast genetische veranderingen hebben onderzoekers veel persoonlijke en omgevingsfactoren geïdentificeerd die kunnen bijdragen aan het risico van een persoon op het ontwikkelen van prostaatkanker. Deze factoren omvatten een vetrijk dieet dat een overmaat aan vlees en zuivel en niet genoeg groenten, een grotendeels inactieve (sedentaire) levensstijl, obesitas, overmatig alcoholgebruik, of blootstelling aan bepaalde giftige chemicaliën omvat., Een geschiedenis van prostaatkanker in nauw verwante familieleden is ook een belangrijke risicofactor, vooral als de kanker op jonge leeftijd voorkwam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *