Site Overlay

Parameter

Parameter, in de wiskunde, een variabele waarvoor het bereik van mogelijke waarden een verzameling van verschillende gevallen in een probleem identificeert. Elke vergelijking uitgedrukt in termen van parameters is een parametrische vergelijking. De algemene vergelijking van een rechte in hellingsoorsnedevorm, y = mx + b, waarin m en b parameters zijn, is een voorbeeld van een parametrische vergelijking., Wanneer waarden worden toegewezen aan de parameters, zoals de helling m = 2 en de Y-ordinaat b = 3, en substitutie wordt uitgevoerd, is de resulterende vergelijking, y = 2x + 3, die van een specifieke rechte en is niet langer parametrisch.

in de verzameling vergelijkingen x = 2t + 1 en y = t2 + 2 wordt t de parameter genoemd. Aangezien de parameter varieert over een gegeven domein van waarden, beschrijft de verzameling van oplossingen, of punten (x, y), een kromme in het vlak. Het gebruik van parameters maakt vaak beschrijvingen van zeer eenvoudige curves mogelijk waarvoor het moeilijk is om een enkele vergelijking in x en y op te schrijven.,

in statistieken is de parameter in een functie een variabele waarvan de waarde wordt gezocht door middel van bewijs uit steekproeven. De resulterende toegewezen waarde is de schatting, of statistiek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *