Site Overlay

Normalisatie (statistieken)

voor andere toepassingen, zie normaliseringsconstante.

in statistieken en toepassingen van statistieken kan normalisatie een reeks betekenissen hebben. In de eenvoudigste gevallen, normalisatie van ratings betekent het aanpassen van Waarden gemeten op verschillende schalen tot een theoretisch gemeenschappelijke schaal, vaak voorafgaand aan het middelen. In meer gecompliceerde gevallen kan normalisatie verwijzen naar meer geavanceerde aanpassingen waarbij de bedoeling is om de gehele kansverdeling van aangepaste waarden in overeenstemming te brengen., In het geval van normalisatie van scores in de educatieve beoordeling, kan er een intentie zijn om distributies op een normale verdeling af te stemmen. Een andere benadering van normalisatie van kansverdelingen is kwantiel normalisatie, waarbij de kwantielen van de verschillende maten in overeenstemming worden gebracht.,

in een ander gebruik in de statistiek verwijst normalisatie naar het creëren van verschoven en geschaalde versies van statistieken, waarbij de bedoeling is dat deze genormaliseerde waarden de vergelijking mogelijk maken van overeenkomstige genormaliseerde waarden voor verschillende datasets op een manier die de effecten van bepaalde bruto invloeden elimineert, zoals in een anomalie tijdreeks. Sommige types van normalisatie omvatten slechts een herschaling, om tot waarden te komen ten opzichte van een bepaalde groottevariabele., In termen van meetniveaus, zijn dergelijke verhoudingen alleen zinvol voor verhoudingsmetingen (waar verhoudingen van metingen zinvol zijn), niet intervalmetingen (waar alleen afstanden zinvol zijn, maar geen verhoudingen).

in theoretische statistieken kan parametrische normalisatie vaak leiden tot cruciale grootheden – functies waarvan de bemonsteringsdistributie niet afhankelijk is van de parameters – en tot aanvullende statistieken – cruciale grootheden die uit waarnemingen kunnen worden berekend zonder parameters te kennen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *