Site Overlay

How to Find Any Oregon Public Records (2021 Guide)

als u ooit in de prachtige staat Oregon hebt gewoond of er nu woont, moet u mogelijk toegang krijgen tot de gratis openbare registers van de staat. Evenzo, als u achtergrond controles of criminele geschiedenis controles op werknemers, dan kun je dit nu lezen, omdat je wilt leren hoe je toegang tot gratis Oregon openbare registers nu. Dit proces is erg handig, vooral omdat u de gratis openbare registers kunt vinden die u gemakkelijk online nodig hebt.,

Dit artikel laat u zien naar welke soorten openbare archieven in de staat Oregon u moet zoeken en waar u ze moet zoeken. Toegang tot gratis openbare registers is niet alleen eenvoudig; het is ook uw wettelijke recht. Federale wetten zoals de Freedom of Information Act en de State of Oregon freedom of information wetten beschermen uw recht op toegang tot openbare bestanden Onder het principe van open Overheid.

je hoeft niet veel te weten over Oregon law of zelfs federale wetten om het basisproces te begrijpen van het lokaliseren van de vrije openbare bestanden die je nodig hebt., Dankzij de digitalisering van overheidsbestanden en het Internet, kunt u vrijwel elke openbare gegevens die u nodig hebt in slechts een kwestie van minuten lokaliseren.

wat u wel en niet kunt vinden in vrije openbare registers

de enige uitzonderingen die u wellicht moet weten, zijn bestanden of records die technisch gezien als “openbaar” zouden worden beschouwd, in die zin dat ze behoren tot een overheidsdienst, maar die om verschillende redenen verzegeld zijn. Die redenen kunnen dingen als nationale veiligheidsrisico ‘ s omvatten., Een andere reden waarom u misschien niet in staat bent om een specifiek openbaar dossier te bekijken, kan te maken hebben met de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: wat in veel opzichten net zo belangrijk is als de Vrijheid van informatie. Immers, je zou niet willen dat de overheid om u in gevaar voor identiteitsdiefstal door het toestaan van een persoon om toegang te krijgen tot uw sofinummer. Ook is het de moeite waard eraan te herinneren dat jeugddossiers meestal beperkt zijn om de rechten van minderjarigen te beschermen.

voor het grootste deel kunt u echter toegang krijgen tot uw eigen openbare gegevens (zoals uw rijbewijs en geboorteakte)., U kunt ook toegang krijgen tot de dossiers die betrekking hebben op wetgevingsprocedures of rechtszaken, met opmerkelijke uitzonderingen zoals hierboven vermeld. En natuurlijk, kunt u toegang tot openbare dossiers die u helpen bij het voorbereiden van een criminele achtergrond controle op een andere persoon.

wanneer u een strafrechtelijk verleden of achtergrondonderzoek doet, moet u mogelijk de andere persoon om toestemming vragen om dit te doen als u alle informatie wilt ontvangen die u wilt. Zonder de toestemming van de persoon, kunt u nog steeds toegang krijgen tot een aantal van de strafregisters, zoals verslagen van veroordeling en veroordeling., Maar je zou toestemming van de persoon nodig om meer gedetailleerde gegevens met betrekking tot dingen als hun volledige rij-record te krijgen.

raak niet in de war. Dit artikel zal verduidelijken welke records U kunt vinden en u precies vertellen waar u ze kunt vinden.

Wat zijn openbare registers?

openbare registers zijn zo alledaags als ze klinken. Het zijn gewoon bestanden—op papier of digitaal-die informatie bevatten met betrekking tot een overheidsdienst. U kunt net zo goed Kaarten en foto ‘ s in de openbare dossiers vinden als gedrukte documenten., De overheid houdt nauwgezet gegevens bij over bijna alles om transparantie te garanderen en een papieren spoor te bieden dat nuttig kan zijn voor strafrechtelijke doeleinden, voor het beoordelen van wat werkt of wat niet werkt in een bepaalde sector, of het behoud van de rechten van burgers.

bijvoorbeeld, gerechtsarchieven zijn een algemeen bekend type openbare archieven. Gerechtelijke dossiers zijn de officiële opnamen van een civiele of strafrechtelijke zaak. Deze omvatten alle verklaringen die als bewijs zijn opgenomen en alle getuigenverklaringen., Sommige van deze dingen kunnen worden beperkt tot alle, maar de leden van de rechtbank of wetshandhavingsinstanties, maar over het algemeen zul je in staat zijn om toegang te krijgen tot de rechtbank records uit Oregon of een andere staat. U kunt de gerechtelijke dossiers gebruiken om naar een specifieke zaak te verwijzen, en zou dit doen als u een beroep voor uw eigen zaak bouwt, een zaak voor journalistieke doeleinden onderzoekt, of u gewoon wilt weten wat er in een bepaalde situatie is gebeurd. Gerechtelijke dossiers kunnen ook belangrijk worden voor het doen van antecedentencontroles, omdat ze je laten zien wanneer een persoon werd veroordeeld, voor wat en hoe ze werden veroordeeld.,

evenzo zouden gedetineerde dossiers en andere dossiers van de gevangenisafdelingen u laten zien hoe lang de persoon nog op zijn straf zit of hoe u die persoon in een gevangenisinstelling kunt bezoeken.,

De gratis openbare registers in Oregon die betrekking hebben op u of uw bedrijf wanneer u wilt uitvoeren achtergrond controles zouden onder meer de volgende andere soorten van bestanden:

 • Arrestatie records
 • Overtuiging records en het veroordelen gegevens
 • Misdrijven
 • het Rijden records
 • Eigenschap records (materiële waarden, belastingen, en pandrechten)
 • Geboorte records
 • Goedkeuring records
 • Nalatenschappen records en testamenten
 • het Huwelijk records
 • Overlijden records

Openbare gegevens en Achtergrond Controles Gratis?,

wanneer we zeggen dat openbare archieven in Oregon vrij zijn, zijn ze vrij en open en hoef je over het algemeen niet te betalen om ze te openen. Soms moet u echter een vergoeding betalen voor het verwerken, opvragen van informatie, en in het bijzonder voor het afdrukken en versturen van papieren exemplaren die u nodig heeft. In het algemeen, belastingbetaler dollars financieren de creatie, opslag, en het ophalen van de meeste openbare registers.

openbare gegevens gebruiken voor achtergrondcontroles

een van de meest voorkomende toepassingen van vrije openbare gegevens in Oregon is het uitvoeren van achtergrondcontroles., Op een gegeven moment in hun carrière, elk bedrijf eigenaar of verhuurder nodig heeft om het proces van het uitvoeren van achtergrondcontroles te begrijpen, en gebruik dit proces om aanvragers te screenen.

Screening aanvragers maakt deel uit van uw due diligence. De verzekeringsmaatschappijen zullen willen zien dat u gecontroleerd op uw werknemers of huurders, en kan eisen dat u dit doet om vergoedingen te ontvangen. Met behulp van de openbare registers voor criminele achtergrond controles beschermt uw kostbaarheden en houdt u en uw medewerkers veilig, ook., U kunt uw beslissingen ook baseren op de werkelijke feiten in plaats van op wat de persoon beweert te zijn op hun toepassing.

Het is ook vermeldenswaard dat toegang tot de vrije openbare registers in Oregon of vanuit een andere staat uw recht is. Met andere woorden, het is legaal om toegang te krijgen tot de openbare registers. De overheidsinstantie zal u geen informatie verstrekken die beperkt is, tenzij u de juiste autorisatie of identificatie kunt tonen.,

u kunt een antecedentenonderzoek uitvoeren om erachter te komen of een persoon een crimineel verleden heeft of dat de persoon de waarheid vertelt over alles wat hij zegt in een interview of op de toepassing.

dat is ook niet het enige doel van achtergrondcontroles. U kunt de openbare gegevens gebruiken om achtergrondcontroles uit te voeren op een persoon die je net online ontmoet. De informatie die je vindt in de Oregon vital records kan aantonen dat de persoon loog over zijn leeftijd of burgerlijke staat, bijvoorbeeld.,

een ander gebruik van achtergrondcontroles is om de legitimiteit te verifiëren van een aannemer die u wilt inhuren of een bedrijf dat u wilt gebruiken om een deel van uw werk uit te besteden.

een grijs gebied in achtergrondcontroles is kredietgeschiedenis. Om discriminatie te voorkomen, heeft de regering besloten om de kredietgeschiedenis van de meeste mensen geheim te houden. Het belang van privacy en niet-discriminerende verhuur/verhuurpraktijken wordt gedekt door een federale wet genaamd de Fair Credit Reporting Act (FCRA).

Deze gids laat u zien hoe u uw bedrijf kunt beschermen tegen rechtszaken met betrekking tot FCRA compliance., U leert hoe u een FCRA compliant achtergrond controle uit te voeren. Wanneer u uw antecedentencontroles uitbesteedt aan een dienst van derden, zoals die u zou kunnen vinden bij het online zoeken naar antecedentencontroles in Oregon, wees voorzichtig dat het bedrijf FCRA-conforme methoden gebruikt.

werkgevers en verhuurders moeten dit lezen

u kunt het risico lopen van een dure rechtszaak als u niet voldoet aan federale wetten zoals de FCRA. Daarom moeten werkgevers en verhuurders in het hele land ervoor zorgen dat hun achtergrondcontroles in overeenstemming zijn met de Fair Credit Reporting Act (FCRA).,

specifiek voorkomt de FCRA dat ondernemers of verhuurders de kredietgeschiedenis van een persoon tegen hen gebruiken.

Het is niet noodzakelijk illegaal om informatie te zoeken met betrekking tot kredietgeschiedenis, maar als wordt ontdekt dat u die informatie hebt gebruikt bij het aannemen van beslissingen of bij de beslissing om uw woning te huren, kunt u worden aangeklaagd voor discriminatie. Dus wees voorzichtig. Controleer je achtergrond volgens de staats-en federale wet.,

Oregon achtergrondcontroles

Als u dit artikel leest om te leren hoe u als eigenaar van een klein bedrijf of een verhuurder in Oregon een achtergrondcontrole kunt uitvoeren op werknemers of huurders die u op de juiste plaats bent.

Het wordt sterk aanbevolen dat u deze handleiding grondig doorleest om uw eigen achtergrondcontroles uit te voeren die ook FCRA-compliant zijn. U kunt deze gids ook gebruiken om toegang te krijgen tot alle openbare documenten die betrekking hebben op u persoonlijk, zoals uw geboorteakte.,

achtergrondcontroles uitvoeren is eenvoudig als u weet welke openbare bestanden u moet opnemen en welke u moet weglaten.

in het algemeen wilt u alles wat met criminele geschiedenis te maken heeft. Maar u kunt ook wat andere informatie met betrekking tot het rijden records of de persoon vitale records willen.

Het Belang van toestemming

u kunt mogelijk toegang krijgen tot een aantal van de strafregisters en andere documenten van de persoon, maar op een bepaald moment kunt u merken dat de overheidsinstantie u vraagt om een identificatie of een schriftelijk en notarieel toestemmingsformulier te verstrekken.,

wanneer u een criminele geschiedenis of achtergrond controle in Oregon uitvoert, kunt u de toestemming van die persoon nodig hebben om sommige van de informatie te vinden. De persoon zal u hun toestemming schriftelijk te geven,en dat ondertekende en notariële document moet worden gepresenteerd als u wilt toegang tot sommige soorten openbare registers. Een voorbeeld kan zijn van een persoon rijden records of vitale records (geboorte records of huwelijk records). Bel je advocaat als je vragen hebt over het verkrijgen van de juiste schriftelijke toestemming van een individu.,

niet alleen voor achtergrondcontroles

achtergrondcontroles zijn slechts een van de vele redenen om toegang te krijgen tot vrije openbare bestanden in Oregon.,ns behuizing

 • het Zoeken naar mogelijke zedendelinquenten in uw buurt of in de buurt van de school van je kind
 • Genealogie onderzoek
 • het Vinden van lang verloren familieleden, zoals biologische ouders of kinderen van adopties
 • het Opvragen van een kopie van uw geboorteakte bij de aanvraag voor burgerschap in een ander land
 • aanvragen van professionele licentiestatus in Oregon en moet u een kopie van uw geboorteakte
 • het Krijgen van een nieuw paspoort
 • Juridische naam wijzigen
 • Echtscheiding en hertrouwen
 • Kan ik Toegang krijgen tot Openbare registers in Andere Lidstaten?,

  vele malen de openbare archieven die u zoekt komen uit andere staten. Stel dat je iemand controleert die net naar Oregon is verhuisd, of die lang in Oregon heeft gewoond maar in een andere staat is geboren.

  omdat het gemakkelijk is geworden om online naar digitale bestanden te zoeken, kunt u nu in elke staat toegang krijgen tot de gratis openbare bestanden. Het maakt niet uit waar je nu bent of waar die persoon heeft gewoond.,est records zal openbaar gemaakt worden)

 • processtukken
 • het Veroordelen records (inclusief proeftijd informatie)
 • de Gevangenis/Gedetineerde records
 • Woning-records (met inbegrip van de voorrechten en de titel zoekopdrachten)
 • Gewelddadige criminele/zedendelinquent-databases
 • Vermiste personen-databases
 • Geboorte certificaten
 • overlijdensakten
 • het Huwelijk records
 • Echtscheiding records
 • en nalatenschappen records
 • niet-Opgeëiste goederen records (geld sluimeren in de oude bankrekeningen)
 • Waarom Moet Je Je in de Openbare registers?,

  is u gevraagd een kopie van uw geboorteakte te verstrekken en weet u niet waar u moet beginnen met zoeken? Er zijn een aantal verschillende situaties die deze informatie kunnen rechtvaardigen. Bijvoorbeeld:

  • het aanvragen van een paspoort. Een van de meest voorkomende openbare records zoeken is voor uw eigen geboorteakte. Je hebt dit nodig voor als je een overheidsdocument wilt zoals een paspoort.
  • visumaanvraag. Evenzo, als je gaat om te werken in het buitenland voor enige tijd en een speciaal visum nodig kunt u worden gevraagd om zich te onderwerpen aan een criminele achtergrond check.,
  • door de Staat afgegeven professionele licentie of certificering. Veel professionele organisaties vereisen dat u zich te onderwerpen aan een criminele geschiedenis te controleren of de organisatie met uw openbare registers. Als u werkt in een gezondheidszorg, onderwijs of kinderopvang sector dan kunt u worden verplicht door de wet om deze informatie te verstrekken voordat u uw professionele licentie.
  • wettelijke naamswijziging. Als u gaat trouwen, hertrouwd, of gewoon het veranderen van uw naam, moet u toegang tot uw eigen openbare registers., Het veranderen van uw genderidentiteit is een andere reden waarom u mogelijk toegang moet krijgen tot uw eigen openbare registers.
  • Genealogie. Gebruik de openbare registers om gearchiveerde bestanden of huidige bestanden van lang verloren familieleden te lokaliseren. U zult verrast zijn over hoeveel informatie U kunt opgraven over uw familie.
  • zoeken naar vermiste personen. Wanneer mensen vermist raken, delen de wetshandhavingsinstanties in het hele land informatie die zal helpen bij het vinden van de vermiste persoon. U kunt een deel van die informatie gemakkelijk online en wij zullen u laten zien hoe in dit artikel.
  • huiszoeking in gedetineerden / gevangenissen., Als u een slachtoffer op zoek naar restitutie, of een familielid in de hoop om te bezoeken of geld te sturen naar een familielid, kunt u gebruik maken van de openbare registers om dit te doen. Gevangenen zijn bijna altijd beschikbaar voor het publiek.

  achtergrondcontroles uitvoeren in Oregon

  Hier zijn enkele redenen waarom u een achtergrondcontrole moet uitvoeren bij een individu of een bedrijf in Oregon:

  • het huren van een huis of appartement (voor huurders). Vergeet niet dat je net zo veel van een recht om een achtergrond controle op uw verhuurder als uw verhuurder heeft om een op u uit te voeren., Doe dit om jezelf te beschermen. Doorzoek de openbare registers om erachter te komen of de verhuurder of het vastgoedbeheerbedrijf betrokken was bij een rechtszaak, of zelfs een strafzaak.
  • het huren van uw woning of onroerend goed (voor eigenaren van onroerend goed). Eigenaren van onroerend goed routinematig uitvoeren achtergrondcontroles voor een goede reden: om hun investeringen te beschermen.
  • Screeningsaanvragers. Alle ondernemers en managers nodig hebben om de criminele achtergrond te controleren proces te gebruiken om aanvragers te screenen als ze willen de beste belangen van hun bedrijf te beschermen., In sommige gevallen kan de Wet u verplichten om de achtergrond check uit te voeren—zoals als u iemand inhuren om te werken in de kinderopvang of ouderenzorg. De verzekeringsmaatschappij kan ook willen zien dat u gescreend sollicitanten voor een baan.
  • Screening van de mensen die je Online ontmoet. Als je iemand voor het eerst persoonlijk ontmoet, doe dan een antecedentenonderzoek. Het is de enige echte manier om te weten of ze de waarheid vertellen over hun verleden, of als ze waren veroordeeld voor een misdaad die je zou willen weten over voordat je in een intieme relatie.
  • verhuren van contractanten., Outsourcing is de beste manier om te zorgen voor een aantal taken, waaronder huisrenovaties. Maar je kunt in een heleboel problemen lopen en veel geld verliezen als je niet eerst een antecedentenonderzoek uitvoert op het individu of het bedrijf. Op zijn minst kunt u te weten komen over de status van de persoon licentie.
  • het inhuren van kinderopvang of ouderenzorg. Bij het inhuren van mensen om te werken met kwetsbare bevolkingsgroepen (kinderen of senioren) moet u eerst een achtergrondcontrole uitvoeren voordat u zelfs voor de meest casual of informele van een functie inhuurt.
  • uw eigen informatie controleren., Het loont altijd om een achtergrond controle op jezelf uit te voeren, om te leren of er fouten in het dossier die u onmiddellijk kunt corrigeren. Ook kunt u gekwalificeerd zijn om te wissen of wissen van een aantal van de meer belastende gegevens uit uw verleden, zoals jeugd veroordelingen.

  Hoe kan ik vinden….

  strafregisters

  het opsporen van strafregisters in Oregon is eenvoudig dankzij de Online zoekfunctie van de Oregon Judicial Department.

  het begin van een criminele achtergrond controle zou natuurlijk zijn alle rechtszaken die persoon (of bedrijf) was betrokken bij.,

  Voer nu een “slimme zoekopdracht” uit van de rechtbanken van Oregon.

  onthoud dat als de persoon in andere Staten woonde, u ook het strafregister in die staten moet controleren.

  naast het gebruik van de gerechtelijke gegevens van criminele achtergrond controles, kunt u verwijzen naar deze Oregon gerechtelijke gegevens voor uw eigen nieuwsgierigheid over een zaak, of het opbouwen van een feitelijk beroep voor uw eigen juridische zaak.

  zoek naar alle (burgerlijke of strafrechtelijke) records in Oregon.,

  Jail, Prison, Inmate Records

  zoekopdrachten met gevangenen zijn ook nuttig en kunnen een integraal onderdeel zijn van achtergrondcontroles.

  u kunt deze informatie gebruiken om contact op te nemen met een vriend of familielid, of om geld te sturen.

  slachtoffers kunnen ook geïnteresseerd zijn in de status van de straf van een persoon.

  gedetineerden in een gevangenis in Oregon lokaliseren is eenvoudig.

  gebruik gewoon de Oregon Department of Corrections inmate search functie.

  zo eenvoudig is het!,

  rijgegevens

  rijgegevens kunnen ook cruciale onderdelen zijn voor een goede achtergrondcontrole.

  u kunt zoeken naar uw eigen Oregon rij record met behulp van dit formulier.

  of, als u het gebruikt voor een achtergrond controle op iemand anders in Oregon, gebruik dit formulier. Als u de toestemming van de persoon kunt u alle informatie in de Oregon driving record ontvangen. Zo niet, kunt u nog steeds een deel, maar niet alle, van de gegevens te ontvangen.

  Lees dit voor meer informatie over wat u moet verstrekken om gratis openbare archieven in Oregon te ontvangen.,

  gegevens over zedendelinquenten

  alle staten moeten nu openbare databases van veroordeelde zedendelinquenten bijhouden. Deze informatie wordt bijgehouden om u en andere leden van het grote publiek te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen.

  Doorzoek het Oregon State zedendelinquent Registry nu.

  Vermiste Personen gegevens

  Vermiste Personen gegevens (voor zowel volwassenen als kinderen) worden bijgehouden door de Oregon State Police.

  Doorzoek de gegevens van vermiste personen in Oregon.,

  Property Records

  omdat de meeste property records alleen worden verzameld op het niveau van de overheid, kunt u deze lijst van Oregon county ‘ s gebruiken om te beginnen met het zoeken naar gratis openbare records met betrekking tot onroerend goed belastingen, titels, akten en pandrechten.

  Unclaimed Property Records

  een van de meest ongebruikelijke en interessante toepassingen van vrije Oregon public records is het vinden van geld dat van u of uw familie is.

  wanneer u items achterlaat in een kluisje of op een bankrekening die u vergeten bent, bewaart de staat deze fondsen veilig voor u., Als je klaar bent om die fondsen op te eisen, zorg dan voor je identificatie en bezoek het Department of State Lands in Oregon.

  niet-geclaimd onroerend goed omvat geen onroerend goed, maar omvat wel contanten, aandelen, obligaties, dividenden, lonen en deposito ‘ s bij nutsbedrijven.

  onthoud dat u deze fondsen ook kunt terugvorderen als ze toebehoorden aan een overleden familielid, als u kunt bewijzen dat u de primaire begunstigde van de nalatenschap bent.,

  vitale gegevens

  vitale gegevens bevatten de dingen die u als individu het belangrijkst vindt: uw geboorteakte, uw huwelijks-en echtscheidingsgegevens en de overlijdensakten die u mogelijk nodig heeft wanneer u betrokken bent bij een erfrechtzaak of bij verzekeringsmaatschappijen.

  De Oregon Health Authority houdt deze en andere soorten vitale records bij, zoals adoptierecords.

  zoeken naar en ontvangen van gewaarmerkte kopieën van deze documenten met de juiste identificatie.,

  conclusie

  hopelijk weet u meer over het vinden van de vrije openbare archieven in Oregon die u nodig hebt om uw achtergrondcontrole te beginnen of te voltooien.

  de informatie in deze gids zal u helpen het meeste te vinden wat u nodig hebt om een strafvervolging uit te voeren of om documenten te verzamelen voor uw eigen doeleinden, zoals het aanvragen van een wettelijke naamswijziging of een nieuw paspoort.

  het lokaliseren van openbare bestanden is iets wat iedereen moet doen op een bepaald punt in hun leven, en het proces is een stuk minder intimiderend dan je misschien gedacht hebt., Als u nog vragen heeft, kunt u een advocaat raadplegen over hoe u toegang krijgt tot of rechtmatig gebruik maakt van deze gegevens.

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *