Site Overlay

een gevalrapport: gevoelloos Kinsyndroom door thalamisch infarct: een zeldzaam geval

in het onderhavige geval was de belangrijkste klacht die de patiënt naar de spoedeisende hulp bracht het pas ontstane gevoel van gevoelloosheid in het gebied van de linker onderlip en de kin. Men moet zich ervan bewust zijn dat de meest uiteenlopende ziekten kunnen veroorzaken voor de zuiver syndromale en beschrijvende NCS., De literatuur beschrijft tandaandoeningen zoals abcessen, wortelcysten, mentale zenuwtrauma als gevolg van slecht passende kunstgebitten, of ook laesies van de onderkaak na fracturen, na osteomyelitis, osteonecrose geïnduceerd door bisfosfonaatbehandeling of odontogene infecties . Maligniteiten, in het bijzonder mandibulaire metastasen van borstkanker of prostaatkanker, kan ook leiden tot NCS . De prognose voor patiënten met NCS als gevolg van maligniteiten is slecht, met een gemiddelde overleving van 6 maanden of minder ., Echter, neurologische ziekten kunnen ook NCS veroorzaken: perifere-neurologische laesies zoals diabetische polyneuropathie of chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP) , de ziekte van Lyme, temporale arteritis , maar ook centraal-neurologische laesies zoals bij multiple sclerose zijn allemaal beschreven als causatief. De diverse hoeveelheid mogelijke aandoeningen die klinisch kan manifesteren als NCS (Tabel 1), deels betrokken bij een slechte prognose en uitgebreide behandelingen voor de patiënt, staat in tegenstelling tot de aanvankelijk weinig tekorten in NCS en herbergt het gevaar van bagatelliseren en over het hoofd te zien., Het is belangrijk om NCS te zien als een” rode vlag ” en om de oorzaak te verduidelijken. In het huidige geval bleek een lacunaire ischemie van de rechter thalamus de oorzaak van het NCS (Fig. 1). De “pure sensorische beroerte”, naast de” pure motorische beroerte “en het” dysarthria-onhandige handsyndroom”, is een klassiek lacunair infarctsyndroom. Bovendien beschrijft de literatuur gevallen van een puur sensorisch infarctsyndroom, dat de contralaterale vinger en het periorale gebied aantast: het Cheiro-Oral Syndrome (COS), waarvan de oorzaak meestal een thalamisch lacunair infarct is ., Als een zeer zeldzame variant van dit syndroom is er een geïsoleerd sensorisch tekort van het gezicht na thalamisch lacunair infarct, dat naar onze weten tot nu toe slechts in drie gevallen is gepubliceerd . In deze drie gevallen werden ofwel de gehele contralaterale zijde van het gezicht of delen van het distributiegebied van de drie belangrijkste trigeminale takken aangetast., Een omschreven eenzijdige gevoelloosheid die overeenkomt met het distributiegebied van de mentale zenuw in de zin van een NCS, zoals in het hier gepresenteerde geval, als gevolg van een thalamisch lacunair infarct, heeft naar beste weten niet eerder beschreven in de literatuur. Topografisch, sensorische efferenten van de bovenste extremiteit liggen in de ventrale posterolaterale (VPL) kern van de thalamus, terwijl de afferenten van het gezicht en de voorkant 2/3 van de tong liggen in de naburige ventrale posteromediale (VPM) kern., Laesies van deze twee kerngebieden leiden tot COS, wat geassocieerd wordt met contralaterale hypo-esthesie van het gezicht en de vingers . In één geval wordt een laesie aan de grens tussen VPL en VPM beschreven (hoge signaalintensiteit in T1-weigthed MR imaging), die klinisch leidt tot doofheid van de mondhoek en de eerste tot derde vingers (COS) .,

Table 1 Etiology of Numb Chin Syndrome (NCS)

in het hier gepresenteerde geval, met geïsoleerde hypo-esthesie in het gebied van de linker kin en lip, bevindt de laesie zich in het gebied van de rechter VPM (Fig. 1). De VPM verwerft zintuiglijke informatie uit het gebied van het gezicht en de lippen van vezelgebieden van de Lemniscus trigeminalis en de Tractus trigeminothalamicus dorsalis, die somatotroop gerangschikt zijn binnen de kern., De klinische symptomen variëren met infarctgrootte, getroffen thalamische kernen en aangrenzende vezel traktaten. De occlusie van een enkele thalamogeniculate slagader resulteert in beperkte ischemie met een geïsoleerd klinisch symptoom. Het geïsoleerde symptoom, in het hier gepresenteerde geval, is het meest waarschijnlijk toe te schrijven aan varianten van de bloedtoevoer door de kleine doordringende slagaders, die uit de inferolaterale slagaders komen en afkomstig zijn van de achterste cerebrale slagader .

samengevat presenteren we een zeer zeldzaam geval, waarin een klinisch NCS wordt veroorzaakt door een thalamisch lacunair infarct., Bovendien, door middel van deze zaak, willen we de lezer te herinneren aan deze zeldzame en gemakkelijk over het hoofd gezien NCS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *