Site Overlay

CFTR! (Dansk)

cystisk fibrose (CF) er en dødelig genetisk sygdom, der primært rammer kaukasiere, selvom der er rapporteret tilfælde fra andre etniske grupper. CF har en kompleks ætiologi, men det er hovedsageligt en sygdom af elektrolyt transport og er karakteriseret ved defekter i væskesekretion ved flere epitel, herunder sved kanal, eksokrine bugspytkirtel, og pulmonale luftveje. Forbindelsen mellem CF og en defekt i cAMP-medieret Cl-transport i sekretorisk epitel blev etableret i begyndelsen af 1980 ‘ erne., Siden da har adskillige elektrofysiologiske undersøgelser fokuseret på karakterisering og regulering af individuelle Cl – kanaler, der ligger til grund for de makroskopiske Cl – strømme af sekretorisk epitel i luftvejene, svedekanalerne og tarmen. I denne gennemgang analyseres resultaterne af disse undersøgelser i lyset af den nuværende viden om funktionen af CF-genproduktet, CF transmembrane conductance regulator (CFTR) proteinet. CFTR-proteinet er medlem af en familie af ATP-bindende proteiner, der fungerer som ensrettede opløste pumper., Disse proteiner er membran spænder, findes i både prokaryote og eukaryote celler, og har to ATP-bindende domæner. Familien inkluderer p-glycoproteiner, der er involveret i ekspressionen af multidrugsresistens i visse tumorceller. Størstedelen af CF-kromosomer (70%) har en enkelt kodon deletion, der oversætter til en manglende phenylalaninrest ved position 508 (delta f508) af proteinet., Unikt for denne familie af proteiner har CFTR-proteinet et yderligere stærkt ladet domæne (r-domænet), der indeholder flere konsensuspolypeptidsekvenser til kinase-phosphorylering. Selvom CFTR har strukturel lighed med denne familie af ATP-afhængige pumper, overekspression af proteinet i en række forskellige celletyper er forbundet med udseendet af en cAMP – følsom Cl-kanal. Vi undersøger kritisk aktuelle oplysninger om struktur-funktionsrelationerne for CFTR-proteinet opnået fra både elektrofysiologiske og biokemiske tilgange., Vi opsummerer også nylige beviser, der antyder, at CFTR-proteinet kan fungere som en pumpe og en kanal, en hypotese i overensstemmelse med sygdommens mangesidede karakter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *